Toppbild för Vilka vi är

Vilka vi är

Ian Fernheden

Gruppledare

Ian Fernheden är sedan november 2022 gruppledare för SD Kristianstad tillika kommunalråd i Kristianstads kommun. Sedan kyrkovalet 2021 vice ordförande i Kristianstads pastorat. Har en kandidatexamen i internationell ekonomi från Högskolan Kristianstad. På fritiden är Ian lyrisk tenor och flitigt anlitad som solist, men sjunger också i en rad olika konstellationer.

E-post: ian.fernheden@sd.se

Bild på Ian Fernheden

Fia Rosenstråle

Ordförande

E-post: fia.rosenstrale@sd.se

Bild på Fia Rosenstråle

Styrelsen

Bild på Fia Rosenstråle
Ordförande Fia Rosenstråle
Bild på Carl Henrik Nilsson
Vice ordförande Carl Henrik Nilsson
Bild på Ulf Börkell
Andre vice ordförande Ulf Börkell
Bild på Ian Fernheden
Kassör Ian Fernheden
Bild på Bengt Håkansson
Ledamot Bengt Håkansson
Bild på Dick Nystrand
Ledamot Dick Nystrand
Bild på Håkan Englund
Ledamot Håkan Englund
Bild på Pia Dahlin
Ledamot Pia Dahlin
Bild på Rickard Axelsson
Ledamot Rickard Axelsson
Bild på Elina Johansson
Suppleant Elina Johansson
Bild på Per Friberg
Suppleant Per Friberg
Bild på Kristina Nordgren
Kristina Nordgren

Fullmäktigegruppen

Bild på Ian Fernheden
Gruppledare Ian Fernheden
Bild på Carl Henrik Nilsson
Vice gruppledare Carl Henrik Nilsson
Bild på Bengt Håkansson
Ledamot Bengt Håkansson
Bild på Björn Söder
Ledamot Björn Söder
Bild på Bo Nilsson
Ledamot Bo Nilsson
Bild på Dick Nystrand
Ledamot Dick Nystrand
Bild på Elina Johansson
Ledamot Elina Johansson
Bild på Fia Rosenstråle
Ledamot Fia Rosenstråle
Bild på Håkan Englund
Ledamot Håkan Englund
Bild på Kristina Nordgren
Ledamot Kristina Nordgren
Bild på Mattias Norén
Ledamot Mattias Norén
Bild på Niclas Nilsson
Ledamot Niclas Nilsson
Bild på Pia Dahlin
Ledamot Pia Dahlin
Bild på Rickard Axelsson
Ledamot Rickard Axelsson
Bild på Ulf Börkell
Ledamot Ulf Börkell
Bild på Anita Reimers
Ersättare Anita Reimers
Bild på Annette Granath
Ersättare Annette Granath
Bild på Bengt Ericsson
Ersättare Bengt Ericsson
Bild på Jens Johansson
Ersättare Jens Johansson
Bild på Kenneth Jarl
Ersättare Kenneth Jarl
Bild på Niklas Laudén
Ersättare Niklas Laudén
Bild på Örjan Björk
Ersättare Örjan Björk
Bild på Per-Olof Lundkvist
Ersättare Per-Olof Lundkvist
Bild på Ulf Nilsson
Ersättare Ulf Nilsson

Nämnder

Bild på Anita Reimers
Ersättare i Omsorgsnämnden
Anita Reimers
Bild på Bengt Ericsson
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Bengt Ericsson
Bild på Bengt Håkansson
Ledamot i Valberedningen
Ledamot i Tekniska nämnden
Ledamot i Överförmyndarnämnden
Bengt Håkansson
Bild på Bengt Wendel
Ledamot i Regionmuseet Skåne
Bengt Wendel
Bild på Bill Nilsson
Ledamot i Kommunrevisionen
Bill Nilsson
Bild på Björn Söder
Ledamot i Sveriges riksdag
Ledamot i Utrikesutskottet
Ledamot i Kristianstad Airport AB
Björn Söder
Bild på Bo Nilsson
Ledamot i Tekniska nämnden
Ersättare i Valberedningen
Bo Nilsson
Bild på Carl Henrik Nilsson
Ledamot i AB Kristianstadsbyggen (ABK)
Vice ordförande i Arbete och välfärdsnämnden
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Räddningsnämnden
Carl Henrik Nilsson
Bild på Charlotta Nilsson
Ersättare i Omsorgsnämnden
Charlotta Nilsson
Bild på Dan Björk
Ledamot i Åhus hamn och Stuveri AB
Dan Björk
Bild på Dick Nystrand
Ledamot i Byggnadsnämnden
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Räddningsnämnden
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare i Kommunstyrelsens personalutskott
Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dick Nystrand
Bild på Elina Johansson
Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
Elina Johansson
Bild på Fia Rosenstråle
Vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden
Ledamot i Arbete och välfärdsnämnden
Fia Rosenstråle
Bild på Håkan Englund
Vice ordförande i Omsorgsnämnden
Ersättare i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Håkan Englund
Bild på Ian Fernheden
Vice ordförande i Kommunstyrelsen tillika Kommunalråd
Vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vice ordförande i Kristianstads pastorat
Vice ordförande i Räddningsnämnden
Ersättare i Region Skånes Regionala utvecklingsnämnd
Ledamot i Forsknings- och innovationsrådet i Skåne
Ian Fernheden
Bild på Jens Johansson
Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Jens Johansson
Bild på Johannes Norrman
Ersättare i Valnämnden
Johannes Norrman
Bild på Johnny Nilsson
Ledamot i Kyrkofullmäktige Kristianstads pastorat
Ledamot i Församlingsrådet Norra Åsums församling
Ersättare i Byggnadsnämnden
Johnny Nilsson
Bild på Kenneth Jarl
Ersättare i Valnämnden
Kenneth Jarl
Bild på Kristina Nordgren
Ledamot i Omsorgsnämnden
Ersättare i Överförmyndarnämnden
Kristina Nordgren
Bild på Lars Thuvesson
Ledamot i Kommunrevisionen
Lars Thuvesson
Bild på Madeleine Cederlund Andersson
utbildningsnämnden
Madeleine Cederlund Andersson
Bild på Mattias Norén
Ledamot i Arbete och välfärdsnämnden
Ersättare i Valnämnden
Mattias Norén
Bild på Niclas Nilsson
Vice ordförande i Kommunfullmäktige
Ledamot i Regionfullmäktige Skåne, tillika Gruppledare
Vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden
Ledamot i Beredning strategiska sjukvårdsinvest
Ledamot i Regionstyrelsen
Niclas Nilsson
Bild på Niklas Laudén
Ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot i Byggnadsnämnden
Niklas Laudén
Bild på Nils-Eric Persson
Ledamot i Kyrkorådet Vä-Skepparslövs pastorat
Ledamot i Kyrkofullmäktige Vä-Skepparslövs pastorat, tillika Gruppledare
Ledamot i Församlingsrådet i Köpinge församling
Nils-Eric Persson
Bild på Per Friberg
Ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot i Kyrkofullmäktige Kristianstads pastorat
Ersättare i Församlingsrådet Norra Åsums församling
Per Friberg
Bild på Per-Olof Lundkvist
Ersättare i Arbete och välfärdsnämnden
Per-Olof Lundkvist
Bild på Pia Dahlin
Ledamot i Valberedningen
Ledamot i Tekniska nämnden
Ledamot i Överförmyndarnämnden
Pia Dahlin
Bild på Ricard Jönsson
Ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ricard Jönsson
Bild på Rickard Axelsson
Ordförande i Landsbygdsrådet
Ordförande i FairTrade City
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ledamot i Valnämnden
Ersättare i Räddningsnämnden
Ersättare i Kommunstyrelsens personalutskott
Rickard Axelsson
Bild på Sven Hermansson
Ersättare i Kyrkorådet Kristianstads pastorat
Ledamot i Kyrkofullmäktige Kristianstads pastorat
Ledamot i Församlingsrådet Heliga Trefaldigehts församling
Sven Hermansson
Bild på Ulf Börkell
Ledamot i C4 Energi AB
Ledamot i Kristianstads Biogas AB
Ledamot i Renhållningen Kristianstad AB
Ulf Börkell
Bild på Ulf Nilsson
Ersättare i Arbete och välfärdsnämnden
Ulf Nilsson