Vilka vi är

Ian Fernheden

Gruppledare

Ian Fernheden är sedan november 2022 Gruppledare för SD Kristianstad och kommunalråd i Kristianstads kommun. Ian är även vice ordförande i Kristianstads pastorat och har en kandidatexamen i internationell ekonomi. Han är också lyrisk tenor på fritiden.

E-post: ian.fernheden@sd.se

Björn Söder

Ordförande

Björn Söder är ordförande i SD Kristianstad sedan 2017 och har varit riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sedan september 2010. Han är även ledamot i Kristianstads kommunfullmäktige. Han var partisekreterare för Sverigedemokraterna 2005–2015 och har även varit gruppledare för partiet 2010–2014. Under mandatperioden 2014-2018 var han riksdagens andre vice talman.

E-post: bjorn.soder@sd.se

Styrelsen

Björn Söder

Ordförande

Fia Rosenstråle

Vice ordförande

Ulf Börkell

Andre vice ordförande

Ian Fernheden

Kassör

Per Friberg

Ledamot

Dick Nystrand

Ledamot

Bengt Håkansson

Ledamot

Niklas Laudén

Ledamot

Nils-Eric Persson

Suppleant

Pia Dahlin

Suppleant

Elina Johansson

Suppleant

Rickard Axelsson

Suppleant

Håkan Englund

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Ian Fernheden

Gruppledare

Carl Henrik Nilsson

Vice gruppledare

Niclas Nilsson

Ledamot

Björn Söder

Ledamot

Fia Rosenstråle

Ledamot

Dick Nystrand

Ledamot

Pia Dahlin

Ledamot

Bengt Håkansson

Ledamot

Ulf Börkell

Ledamot

Marc Karlsson

Ledamot

Elina Johansson

Ledamot

Rickard Axelsson

Ledamot

Mattias Norén

Ledamot

Kristina Nordgren

Ledamot

Bo Nilsson

Ledamot

Håkan Englund

Ledamot

Per-Olof Lundkvist

Ersättare

Anita Reimers

Ersättare

Örjan Björk

Ersättare

Niklas Laudén

Ersättare

Jens Johansson

Ersättare

Annette Granath

Ersättare

Bengt Ericsson

Ersättare

Ulf Nilsson

Ersättare

Nämnder

Anita Reimers

 • Ledamot i Omsorgsnämnden

Annette Granath

 • Ersättare i Omsorgsnämnden

Bengt Håkansson

 • Ersättare i Valberedningen
 • Ledamot i Tekniska nämnden

Bengt Wendel

 • Ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Ledamot i Valnämnden

Björn Nordeman

 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Björn Söder

 • Ledamot i Sveriges riksdag
 • Ledamot i Utrikesutskottet

Bo Nilsson

 • Ledamot i Tekniska nämnden

Carl Henrik Nilsson

 • Ledamot i AB Kristianstadsbyggen (ABK)
 • Ledamot i Arbete och välfärdsnämnden
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
 • Ledamot i Räddningsnämnden
 • Ledamot i Valberedningen

Dan Björk

 • Ledamot i Byggnadsnämnden

Dick Nystrand

 • Ledamot i Byggnadsnämnden
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Räddningsnämnden
 • Ledamot i Valnämnden

Fia Rosenstråle

 • Ledamot i Arbete och välfärdsnämnden
 • Ersättare i Kommunstyrelsen

Ian Fernheden

 • Ledamot i Kommunstyrelsen tillika Vice ordförande och Kommunalråd
 • Ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ledamot i Kristianstads pastorat tillika Vice ordförande
 • Ersättare i Region Skånes Kulturnämnd

Jacob Melin

 • Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Johnny Nilsson

 • Ledamot i Kyrkofullmäktige Kristianstads pastorat
 • Ledamot i Församlingsrådet Norra Åsums församling
 • Ersättare i Byggnadsnämnden

Marianne Hellgren Wendel

 • Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Niclas Nilsson

 • Ledamot i Regionfullmäktige Skåne, tillika Gruppledare
 • Ledamot i Beredning strategiska sjukvårdsinvest
 • Ledamot i Sjukhusstyrelse Kristianstad
 • Ledamot i Regionstyrelsen
 • Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden

Niklas Laudén

 • Ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nils-Eric Persson

 • Ledamot i Kyrkorådet Vä-Skepparslövs pastorat
 • Ledamot i Församlingsrådet i Köpinge församling
 • Ledamot i Kyrkofullmäktige Vä-Skepparslövs pastorat, tillika Gruppledare

Per Friberg

 • Ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Ledamot i Kyrkofullmäktige Kristianstads pastorat
 • Ersättare i Församlingsrådet Norra Åsums församling

Pia Dahlin

 • Ersättare i Tekniska nämnden
 • Ledamot i Kyrkorådets arbetsutskott Vä-Skepparslövs pastorat
 • Ledamot i Kyrkofullmäktige Vä-Skepparslövs pastorat
 • Ersättare i Kyrkorådet Vä-Skepparslövs pastorat

Sven Hermansson

 • Ersättare i Kyrkorådet Kristianstads pastorat
 • Ledamot i Kyrkofullmäktige Kristianstads pastorat
 • Ledamot i Församlingsrådet Heliga Trefaldigehts församling

Ulf Börkell

 • Ledamot i C4 Energi AB
 • Ledamot i Kristianstads Biogas AB
 • Ledamot i Tekniska nämnden
 • Ledamot i Byggnadsnämnden
 • Ersättare i Valberedningen