Vår Politik | Sverigedemokraterna Kristianstad | Sida 3

Vår Politik

Vår politik i Kristianstad

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Jimmie Åkessons siffror stämmer

  Replik på Socialdemokraterna  inlägg i Kristianstadsbladet den 6 december

  Socialdemokraterna i Kristianstad påstår att Jimmie Åkessons siffror om invandringen inte stämmer.

  Istället för att ifrågasätta Åkessons matematikkunskaper bör man kanske titta lite närmare på hur det står till med (S) läskunnighet när de totalt har läst fel om vad Åkessons siffror handlar om. Självklart stämmer inte siffrorna när man räknar på helt olika saker.

  Den omdiskuterade siffran som Åkesson nämnt är i DN Debatt med följande mening: ”Under 2012-2013 tänker (man) ta emot fler än 200 000 asyl- och anhöriginvandrare”. Detta bemöter (S) med följande: ”Den siffra som Migrationsverket har är 54 000 personer som beräknas få asyl 2013. Alltså lägger Åkesson på 344,5 procent i sina beräkningar.”

  Lägg märke till två saker, för det första handlar (S) siffra om endast ett år (2013) och för det andra handlar den endast om beviljad asyl. Man har alltså valt att räkna bort ett helt år och inte räknat med den största gruppen av invandrare, nämligen anhöriginvandrarna.

  Givetvis kommer man då fram till ett helt annat svar och en betydligt lägre siffra när man inte räknar med alla.

  Tittar man istället på verkligheten, har i år 40 000 anhöriginvandrare samt 44 000 asylsökanden kommit till Sverige. Enligt Migrationsverkets prognos för nästa år beräknas 56 000 anhöriginvandrare och mellan 51 000 – 64 000 asylsökande. Totalt blir detta alltså 191 000 – 204 000 asylsökande och anhöriginvandrare under 2012 – 2013. Vilket alltså visar att Åkessons siffror stämmer.

  Bortsett från läskunnigheten bör nog (S) även se över sina matematikkunskaper. Förutom att Åkesson påstås komma med fel siffror så räknar (S) själva fel när de räknar ut hur mycket fel Åkesson påstås ha. 200 000 istället för 54 000 är inte ett påslag med 344 procent, utan med 270 procent, vilket också är så mycket fel som (S) har.

  Eric Myrin, Pressekreterare Sverigedemokraterna

  Artikeln är publicerad i Kristianstadsbladet den 11 December 2012

  Mer info
 • Så skulle vi bekämpa grov brottslighet

  Sverigedemokraterna är – till skillnad från de övriga partierna – redo att kraftigt motverka den organiserade brottslighet här och nu. Våra åtgärder skulle avsevärt minimera utrymmet för grov organiserad brottslighet i Sverige, skriver Richard Jomshof, partiets nye rättspolitiska talesperson.

  I en artikelserie i Dagens Nyheter nyligen, avslöjades att de så kallade gängrelaterade brotten ökar, men också att trenden går åt fel håll och att det i dagsläget inte finns något som pekar på att trenden ska vända. Vidare avslöjas att polisen skönmålar statistiken och att den organiserade brottsligheten är större än någonsin i Sverige. Trenden pekar mot fler fall av utpressning, fler hot mot vittnen och offer samt fler fall av skjutningar på allmänna platser (DN 15/11). För inte så länge sedan uttalade sig Rikspolisstyrelsen om situationen med gängrelaterade skjutningar och kallade den akut (proposition 2011/12:109, sid 16). Efter artikelserien har de övriga sju partierna i riksdagen inte varit sena med att kräva vad man kallar krafttag mot den gängrelaterade brottsligheten. Man talar om vikten av att minska de sociala ojämlikheterna, fler samverkansprojekt och förebyggande åtgärder (DN 18/11). Fina ord förvisso, men konkreta åtgärder som verkligen kan få bukt med gängkriminaliteten lyser i stort med sin frånvaro. Detta förvånar dock inte. I tidigare riksdagsdebatter har övriga partiers lösning på den organiserade brottsligheten primärt varit gratis komvuxplatser och en akademisering av polisutbildningen. Som om det skulle lösa problemet.

  Vad som skiljer Sverigedemokraterna från de övriga riksdagspartierna är att vi faktiskt är redo att kraftigt motverka den organiserade brottslighet här och nu. Sverigedemokraterna har ett komplett förslagsprogram med flera kraftfulla och konkreta åtgärder på området, vilka för övrigt presenterades av vår tidigare kriminalpolitiska talesperson redan i våras:

  • Rikskriminalpolisen skapar en nationell paraplyorganisation mot organiserad brottslighet – ett svenskt FBI.

  • Rikskriminalpolisen ges sekretessbrytande befogenheter att samla den övergripande myndighetsinformationen om medlemmar i kriminella nätverk.

  • Det blir olagligt att vara medlem i en kriminell organisation såväl som att vara en del av den kriminella organisationens verksamhet.

  • Polisen ges långtgående befogenheter att använda sig av telefonavlyssning, buggning och kameraövervakning mot den som kan betecknas som medlem i ett kriminellt nätverk.

  • Den som döms inom ramen för lagstiftningen ska få samtliga sina tillgångar beslagtagna och förverkade av staten om brottslingen inte kan styrka bortom rimligt tvivel att tillgångarna härrör från laglig verksamhet.

  • Ett kronvittnessystem införs, vilket innebär att den som vittnar mot en kriminell ledare erbjuds straffrabatt.

  • Den som hotar vittnen och målsäganden för att påverka en rättegång som rör organiserad brottslighet, ska alltid dömas till fängelsestraff.

  • Rikskriminalpolisen ges ett helhetsansvar för ett utökat vittnesskyddsprogram som innefattar att ta hand om ett vittne under hela processen; från anmälan, rättegång till livet efteråt om det behövs.

  Detta paket med förslag om åtgärder gör att Sverigedemokraterna ligger i yttersta framkant i arbetet mot den organiserade och gängrelaterade brottsligheten. Införlivas dessa i svensk lagstiftning kommer utrymmet för grov organiserad brottslighet i Sverige att minimeras avsevärt.

  RICHARD JOMSHOF (SD)
  Rättspolitisk talesman Sverigedemokraterna

   

  Insändaren är publicerad och tagen från SvD den 4 december 2012

  Mer info
 • Sverigedemokraterna sparar 119 miljarder på nyinvandringen!

  Sverigedemokraterna visar ännu en gång att vi tar ansvar för landets ekonomi och tryggheten i samhället inom såväl välfärden som rättsväsendet med vår senaste skuggbudget.

  I vårt budgetförslag skapas ett budgetutrymme över budgetperioden 2013-2016 på 119 miljarder till följd av besparingar som möjliggörs tack vare en kraftig minskning av asyl- och anhöriginvandringen. De frigjorda resurserna går sedan i huvudsak till satsningar för att stärka välfärden (sjukvården, skolan och äldreomsorgen) samt höja pensionerna och stärka rättsväsendet. Denna beräkning berör enbart nyinvandringen åren 2013-2016 av asyl- och anhöriginvandrare och kan därmed inte direkt jämföras med andra beräkningar som handlar om att beräkna kostnaden för redan genomförd invandring. De extra kostnader vi har inom t.ex. rättsväsendet för att invandrare och flyktingar är överrepresenterade i brottsstatstiken är inte medräknade. Kommunernas kostnader för t.ex. försörjningsstöd till arbetslösa invandrare och flyktingar är heller inte med etc.

  SD har tillsammans med riksdagens utredningstjänst tagit fram beräkningar på hur mycket pengar staten skulle kunna spara i minskade utgifter genom att kraftigt minska invandringen. Genom partiets restriktiva invandringspolitik räknar Sverigedemokraterna med att asyl- och anhöriginvandringen minskar med 90 % jämfört med de prognostiserade nivåerna. Första året beräknas dessa skärpningar dock bara att få genomslag till hälften. Detta innebär att jämfört med
  de 168 000 asyl- och anhöriginvandrare som beräknas komma mellan åren 2013 och 2016 med regeringens politik minskas detta till ca 22 000 med en Sverigedemokratisk och mer ansvarsfull invandringspolitik. Det kan i sammanhanget nämnas att Sverige bl.a. tar emot ca en tredjedel av alla kvotflyktingar som kommer till Europa. Situationen när det gäller s.k. flyktingbarn är likadan. Till Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien kom det totalt 8 175 barn och ungdomar under 2011, 2657 av dessa hamnade i Sverige, d.v.s. ca en tredjedel.

  Det blir allt svårare för förespråkarna av nuvarande ansvarslösa invandringspolitik att hävda att vi tjänar på nuvarande invandringspolitik. I och med att vi nu sitter i riksdagen och har större resurser samt tillgång till riksdagens utredningstjänst kommer de verkliga kostnaderna undan för undan komma folket till kännedom. Vi hade i Kristianstads fullmäktige i våras en lång debatt om kommunens kostnader för invandringen och resultatet av den blev att övriga sju riksdagspartier röstade emot vår motion om att redovisa kommunens kostnader för invandringen. Ursäkterna varför man inte skall redovisa några kostnader stod som spön i backen. Resultatet var entydigt, det finns
  bara ett riksdagsparti som vill upplysa väljarna om hur mycket invandringen kostar och vad man skulle kunna göra för de pengarna i stället.

  Vi Sverigedemokraterna är också ensamma om att vilja hjälpa fler människor som drabbats av krig och annat elände, genom att vi vill tredubbla stödet till UNHCR flyktinghjälp. Med en Sverigedemokratisk invandringspolitik kan vi hjälpa fler människor i nöd, dessutom till en mycket lägre kostnad och utan att skapa enorma problem i Sverige med segregation etc. som nuvarande invandringspolitik medför.

  Niclas Nilsson
  Gruppledare SD-Kristianstad

  Mer info
 • Motioner 2012

  Här är några av dem motioner vi i Sverigedemokraterna Kristianstad har lagt under året.

   

  Förbjud vanemässigt tiggande i Kristianstad (bettleri).

  Nyligen la Niclas Nilsson en motion om att förbjuda bettleri, eller: vanemässigt tiggeri, i centrala Åhus och Kristianstad för att möta den ökning av kringresande bedragare som utnyttjar människors välvilja. Med den sociallagstiftning vi har i Sverige finns det ingen anledning för människor som lagligen bor i Sverige att tigga på gatorna. Istället handlar det oftast om utländska kriminella ligor som har satt tiggeriet i system och åker runt mellan städerna.

  Klicka här för att läsa mer (.pdf).

   

  Ökad rättssäkerhet vid ansökan om försörjningsstöd.

  Emellanåt dyker där upp fall med socialbidragstagare som inte har varit tillräckligt införstådda med vilka regler som gäller för att erhålla försörjningsstöd. Där bidragstagaren inte har meddelat Arbete- och välfärdsförvaltningen om sin utlandsvistelse till exempel. Därför har vi i Sverigedemokraterna föreslagit att personer som uppbär försörjningsstöd ska skriva under en typ av kontrakt som visar att dem känner till reglerna för försörjningsstöd.

  Klicka här för att läsa mer (.pdf).

   

  Utdrag ur brottsregistret vid nyanställning inom omsorgen.

  Bland det viktigaste för en människa är att kunna känna sig trygg i sitt hem. Än värre är det när personer som ska vårda dig bryter denna grundläggande rättighet. Därför är det självklart att personer som ska arbeta med att vårda äldre bl.a. i deras hem kan styrka sin lämplighet för jobbet. Nyanställda inom äldreomsorgen ska därför visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, anser vi i Sverigedemokraterna. Denna bakgrundskoll gör man redan inom skola och barnomsorg, men varför äldreomsorgen inte har anammat samma rutin är helt oförståeligt. Helt säker hade man förstås inte kunnat bli men vi hade garanterat fångat upp fler olämpliga vårdare med den här reformen. Detta förslag var endast Sverigedemokraterna och Kristianstadsbygdens Framtid positiva till trots att reformen inte innebär några ökade kostnader för kommunen, enbart ökad trygghet.

  Klicka här för att läsa mer (.pdf).

  Se debatten från kommunfullmäktige genom att klicka här.

   

  Teckna nollavtal med Migrationsverket gällande mottagandet av flyktingar och invandrare.

  Den nuvarande invandringspolitiken ställer för låga krav på självförsörjning för nyanlända invandrare och har för dåliga kontroller på att de asylsökande har reella skyddsbehov och inte bara är välfärdsmigranter. Detta i kombination med den redan svåra arbetslösheten i samhället gör att kommunens budget blir hårt ansträngd när socialbidragsutbetalningarna ökar. Därför bör Kristianstad kommun teckna ett så kallat nollavtal med Migrationsverket och begära full ersättning från staten för de flyktingar/invandrare som med stöd av EBO-lagen väljer att bosätta sig i kommunen. Även denna motion hade enbart stöd av Sverigedemokraterna och Kristianstadsbygdens Framtid i kommunfullmäktige. 10 ledamöter röstade för motionen, 61 röstade emot.

  Klicka här för att läsa mer (.pdf).

  Se debatten från kommunfullmäktige genom att klicka här.

  Mer info
 • Mer pengar i pensionärernas plånböcker

  Inför Sverigedemokraternas höstbudget 2013 har vi i SD tillsammans med riksdagensutredningstjänst tagit fram beräkningar på hur mycket pengar staten skulle kunna spara i minskade utgifter genom att kraftigt minska nyinvandringen. I vårt budgetförslag skapas ett budgetutrymme över budgetperioden 2013-2016 på 119 miljarder till följd av besparingar som möjliggörs tack vare en kraftig minskning av asyl- och anhöriginvandringen. De frigjorda resurserna går sedan i huvudsak till satsningar för att stärka välfärden (sjukvården, skolan och äldreomsorgen) samt höja pensionerna och stärka rättsväsendet. Till exempel vill vi sänka pensionärskatten med 24,8 miljarder under budgetperioden vilket resulterar i sänkt skatt med 1150 kronor i månaden för en medelbetald pensionär. Vi ser det som en självklarhet att de som varit med och byggt upp vårt land skall ges en möjlighet att leva på sin pension.

  Vi Sverigedemokrater är också ensamma om att vilja hjälpa fler människor som drabbats av krig och annat elände genom att vi vill tredubbla stödet till UNHCR´s flyktinghjälp. UNHCR hjälper flyktingar där det gör mest nytta, det vill säga i samt i närheten av krisområden. Med en Sverigedemokratisk politik kan vi hjälpa avsevärt fler människor i nöd samtidigt som vi stärker vår egen välfärd. Genom att vi stärker vår egen välfärd har vi på sikt också ännu bättre möjligheter att hjälpa folk i nöd.

  Ett av våra förslag för en jobbskapande politik är att vi föreslår att man inför ett grundavdrag på 57 000 kronor för varje enskilt företag och år. Genom detta sänks skatten kraftigt för de små företagen vilka då ges bättre möjligheter att växa. Detta gör att närmare vart tredje små- och mikroföretag helt skulle slippa betalningsansvar för de anställdas sociala avgifter. Dessutom föreslår vi ett införande av ett sjuklöneavdrag på 17 400 kronor för varje företags 10 första anställda. Genom detta kommer ca 85% av samtliga företag helt slippa tyngas av sjuklöneansvaret och kan i stället satsa pengarna på viktiga investeringar.

  I Sverigedemokraternas budgetförslag framgår tydligt att vår politik är ett bättre alternativ för landet än såväl Alliansens politik som en Socialdemokratiskt politik. Vi tar ansvar för Sverige. Gör du?

  Patrik Jönsson
  Sverigedemokraterna

  Mer info
 • SD säger nej till mer vindkraft i Kristianstad

  Med anledning av att 13 tunga ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademien gått ut i en debattartikel i Svenska Dagbladet (22/4) och sågat den svenska satsningen på vindkraft, kommer Sverigedemokraterna i Kristianstads kommun att hädanefter att säga nej till all fortsatt utbyggnad av vindkraft i kommunen.

  Vi har länge varit skeptiska till den omfattande utbyggnaden av vindkraften som sker i landet och i vår kommun.

  Frågan har länge diskuterats i partigruppen och det som nu fått oss att säg nej till fler vindkraftverk i kommunen är debattartikeln från Vetenskapsakademien som vi anser väger mycket tungt samt sakligt tar upp problemen med vindkraften.

  ”Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott, har i en utförlig analys visat att Sverige kan klara upp till cirka 10 TWh vindkraft i elförsörjningssystemet, genom att balansera denna med tillgänglig vattenkraft, som då dock utnyttjas mindre effektivt och med större förslitning på utrustningen.

  Utökas vindkraften ytterligare måste både elnäten och vattenkraften förstärkas, alternativt måste nya gas- eller kolkraftverk installeras eller de skyddade älvarna offras. Kärnkraften å sin sida kan inte balansera vindkraften utan tjänar i första hand som en tillförlitlig källa för en kontinuerlig elförsörjning.

  I länder med främst fossilgenererad elenergi bidrar vindkraften till minskningar av CO2-utsläppen och gör därför betydligt större nytta än i Sverige.”

  Vetenskapsakademien anser att det är obegripligt att en sådan gigantisk utbyggnad av vindkraften görs i ett land som redan har ett välfungerande system för att generera elström till hushåll och industri och som dessutom använder försumbart med fossila bränslen till detta.

  Man menar att pengarna definitivt borde läggas på att komma bort från beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn i stället, en uppfattning som vi sverigedemokrater absolut delar, då det är betydligt bättre investerade pengar.

  Vidare skriver man: ”Det är beklagligt att Sverige försatt sig i denna situation utan att det på något sätt varit nödvändigt. Behovet av fossilfri el i Sverige täcks av befintliga energikällor.

  Ur nationalekonomisk synpunkt måste i princip huvuddelen av kostnaden för en överdriven utbyggnad av vindkraften vara en förlust då den uppenbarligen inte behövs.

  Den svenska vindkraftutbyggnaden skulle inte ha varit möjlig utan omfattande ’subventioner’ (i form av elcertifikat) i mångmiljardklassen som därtill huvudsakligen gagnar utländsk industri.”

  Med andra ord det är elkonsumenterna, det vill säga du och jag, som betalar denna meningslösa utbyggnad. Detta konstaterar man kommer att försvaga landets konkurrenskraft då det leder till högre elpriser, vilket i förlängningen kommer att leda till att ännu fler industrijobb flyttar till låglöneländer.

  Att sådana här gigantiska felsatsningar kan i ske i ett land som Sverige 2012 kan tyckas obegripligt. Tyvärr är det ett resultat av ohämmad miljöpolitisk populism från framförallt Miljöpartiet och Centerpartiet som ligger bakom felsatsningen på vindkraft.

  Det vackra så kallade gröna budskapet från MP och C kommer att kosta svenska folket mycket pengar. Detta utan att det nämnvärt minskar utsläppen av koldioxid som sägs vara målet med vindkraften.

   

  Insändaren publicerades i Kristianstadsbladet den 21/6 2012

  Mer info
 • Våra motioner i Kristianstads kommunfullmäktige

  För att läsa motionerna måste du ha Adobe Acrobat Reader eller någon annan PDF-läsare installerad på din dator.

  Motioner

  Se våra senaste motioner nedan (uppdaterat den 8:e augusti 2010):

  Drogtesta högstadie- och gymnasieelever.

  Laddstolpar centralt i Kristianstads kommun.

  Redovisa kostnaderna för invandring- och flyktingmottagning.

  Tankställe för flytande biogas.

  Uppgraderingsanläggning för flytande biogas.

  Utdrag ur brottsregistret vid arbete inom äldreomsorgen – Mer om motionen finns i en nyare artikel längre upp på sidan

  Teckna nollavtal med Migrationsverket – Mer om motionen finns i en nyare artikel längre upp på sidan

  Vi har fått en motion bifallen och två motioner besvarade. Motionen där vi vill att motioner lagda i Kristianstads kommunfullmäktige skall finnas tillgängliga på kommunens hemsida är bifallen och kommer att verkställas till hösten 2009. Motionen där vi förslår att äldreomsorgen skall använda sig av terapihundar för att öka livskvaliten hos våra äldre, har besvarats av kf och det innebär att skall väga mot andra vårdformer inom äldreomsorgen i framtiden. Vår motion att bygga dagis i Yngsjö samt ungdomsverksamhet i Yngsjö har delvis besvarats genom att kommunen i takt med den ökande inflyttning till Yngsjö kommer att tillgodose behovet av dagisplatser där.

  Motion Terapihundar

  Motioner på kommunens hemsida

  Motion Dagis i Ynsjö

  Övriga motioner:

  I syfte att förbättra för fiskeintresserade såväl i kommunen som utanför kommunen har vi lagt en motion där vi föreslår en upprustninga av befintliga båtramper och därtillhörande parkeringasplatser samt byggandet av nya båtramper och parkeringsplatser för att underlätta för fiskare med båt att komma ut i kommunens vattendrag. Denna motion avslogs med motiveringen att det finns inga pengar för dett ändamål i dagsläget. Vi har även lägt en motion där vi förslår att kommunen skall installera mindre anläggningar av solvärme, solceller och vindkraftverk på kommunens högstadieskolor och gymnasieskolor för att främja främja våra ungdomars intresse för förnöjbara energiformer. Denna motion avslogs med motiveringen att vi har för mycket skadegörelse på våra skolor och dessa anläggningar då skulle förstöras snabbt.

  Vi har även lagt en motion om att förbjuda mopedkörning på kommunens badplatser och tydligt skylta om detta. Motionen avslogs med motiveringen att det redan är förbjudet och därför behover man inte skylta om det. Man skulle med detta resonemang kunna ta bort alla förbudsskyltar med motiveringen att folk skall känna till vad som är förbjudet och inte oavsett om det finns skyltar eller inte.

  Med anledning av att flykting och invandringsmottagning kostar mycket pengar, har vi lagt en motion där vi anser att kommunen på ett klart och tydligt sätt skall redogöra för vilka kostnader kommunen har för denna politik. Denna motion är ännu inte färdigbehandlad.

  Motion båtramper och parkeringsplatser

  Motion solvärme, solceller och vindkraftverk

  Motion kostnader för invandringen

  Motion mopedförbud på badplatser

  Mer info