Vår Politik | Sverigedemokraterna i Kristianstad

Vår Politik

Vår politik i Kristianstad

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Ovärdig generalisering av Sverigedemokrater

  Anders Tells referat från debatten i Bromölla mellan Jimmie Åkesson (SD) och Ardalan Shekarabi (S) är som hämtad från en saga. Anders Tell försöker än en gång att vara lustig.

  Lustigt var det nog för Anders Tell att Kristianstadsbladet i sitt utmärkta reportage inte publicerade någon bild på fackpampar och röda politiker som denna dag mobiliserat för att visa upp sina illröda fanor, snopet men rättvist.
  Rättvist eftersom merparten av de politiskt intresserade människorna som ville se debatten var SD-anhängare. Många förnuftiga människor som vill se en förändring sympatiserar i dag med SD.

  Sverigedemokraterna har lösningar på många problem och utmaningar.
  Införandet av lärlingsplatser är bara en i raden. Vi ser nu att flera riksdagspartier kopierar vår politik.

  Detta ser vi som ett kvitto på att SD har rätt politik. Anders Tell målar upp en bild av att 28,8 procent (enligt opinionsundersökning 15-18 januari 2016 genomförd av Yougov) av väljarna, de som röstar på Sverigedemokraterna är ”hotare och hatare”. Detta är naturligtvis inte sant. Jag aldrig vare sig hatat eller hotat någon människa på grund av ursprung, religion eller sexuell läggning. Anders Tells generalisering är både ovärdig och kränkande.

  Anders Tell har ägnat tid att hitta dåliga exempel på Facebook.

  Det har jag också.

  Listan kan göras lång på företrädare för Socialdemokraterna som använt oacceptabla tillmälen.

  Socialdemokrat i Filipstad:” Palestinier blir slaktade av judesvinen”.

  Socialdemokrat i Tingsryd kallar EU-migranter för ”pack” och skriver vidare att han tycker ”de ska skickas tillbaka med bananbåt där de kommer ifrån”.

  Socialdemokrat invald i Landskrona kommunfullmäktige kallade en busschaufför nyligen för ” jävla blatte”. Anders Tell bör städa upp framför egen dörr och ägna sig åt att hjälpa sitt eget parti Socialdemokraterna i värdegrundsarbetet.

  Även på lokal nivå finns mer att önska.

  En folkvald Socialdemokrat i Kristianstads kommunfullmäktige beskrev på denna tidnings Facebooksida efter debatten Jimmie Åkesson som ”brunskjorta”.

  Tilläggas kan också att en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna under debatten i Bromölla blev bespottad av en anhängare till Socialdemokraterna.

  Det är inte ett dugg käckt Anders Tell.

  Carl-Henrik Nilsson
  SD Kristianstad

  Artikeln publicerades 11 oktober 2016.

  Mer info
 • ”Anders Tell för fram rena felaktigheter”

  ”Anders Tell för fram rena felaktigheter”

  Anders Tell (S) hävdar i Kristianstadsbladet den 23 januari att undertecknad har en skruvad världsbild. Jag hävdar att det är Tell som själv har det. I sina angrepp mot mig för han fram rena felaktigheter och han uppvisar stor okunskap, vilket är särskilt oroande med tanke på det uppdrag han har som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

  För det första har jag inte hävdat att Sverige är ockuperat. Det förtydligade jag också under kommunfullmäktigesammanträdet och hade Tell, som gott föredöme för elever, lyssnat på vad som framfördes av den som hade ordet hade han hört det. Det jag däremot hävdade är att den senaste tidens sexuella övergrepp, som skett bl a under festivaler i Stockholm men också under senaste nyårshelgen runt om i landet och där främst svenska tjejer blivit offer för gäng bestående av främst utländska män, är ett ockupationsbeteende. Massövergrepp, där man förnedrar andras kvinnor, är ett återkommande inslag i krigsliknande situationer.

  Tell ville under debatten förringa det som hänt och hänvisade till att pojkar i Sverige i alla tider emellanåt betett sig illa mot tjejer. Genom denna nonchalans, som Tell uppvisar, och vägran att inse varit problemen ligger utsätter han dessa tjejer för ytterligare kränkning. De sexuella övergrepp som ägt rum den senaste tiden i vårt land är inget som tidigare skett i den omfattning och på det sätt som nu inträffat. Samtidigt har man både från medier och polis försökt mörka dessa övergrepp. Om man, som Tell, inte accepterar hur verkligheten förhåller sig har man mycket små chanser att göra något åt problemen.

  För det andra har Tell uppenbarligen inte förstått mina resonemang kring nationer och han uppvisar stor okunskap. När jag talat om nationer i mina ideologiska resonemang har jag inte använt mig av den geopolitiska definitionen som i den politiska betydelsen är detsamma som ”land”. När jag talar i ideologiska termer om nationer är det den kulturbetonade definitionen om föreställningen om folk. En nation är ett kollektiv av människor som förenas av gemensamma faktorer såsom t ex språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner eller sociala normer. Judar och samer tillhör egna nationer inom den svenska nationalstaten. Det är därför de är erkända minoritetsgrupper i vårt land. Detta borde en barn- och utbildningsnämnds ordförande, med ansvar för Kristianstads skolväsende, kunna förstå.

  BJÖRN SÖDER (SD)
  Ledamot i kommunfullmäktige

  Mer info
 • Invandringspolitikens ekonomiska baksmälla! 2015-06-15

  Den 4 juni kunde KB:s läsare läsa om de tuffa ekonomiska tider som väntar Kristianstads kommun.
  Låneskulden har gått från noll till en miljard på mindre än fyra år och kostnaderna inom barn o utbildningsförvaltningen, arbete o välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen ökar kraftigt. Vad är då anledningen till att vi nu står inför kraftiga besparingar alternativt en ny skattehöjning i kommunen trots en nyligen genomförd skattehöjning 2014?

  Kostnadsökningen inom omsorgsförvaltningen förklaras till största delen av att vi blir fler äldre i kommunen. Kostnadsökningarna inom barn o utbildning och arbete o välfärd är till största delen relaterade till den oansvariga flykting och invandringspolitiken som bedrivs av de sju övriga riksdagspartierna.

  Kristianstads kommun har tagit emot många nysvenskar genom åren och det innebär att skolverksamheten i kommunen hela tiden måste expandera och nya skolor måste byggas. Då nordöstra Skåne inklusive Kristianstads kommun sedan länge har en svag arbetsmarknad innebär det att de som kommer hit ofta hamnar i arbetslöshet och därmed inte generar skatteintäkter som behövs för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Resultatet har blivit att kostnaderna för försörjningsstödet har ökat kraftigt i kommunen. Förutom att kommunens verksamheter måste byggas ut för att hantera befolkningsökningen pga. invandringen har vi även ett stort investeringsbehov i kommunen som t.ex. att bygga ett nytt badhus och renovera skolor m.m. Många viktiga investeringar som nu kommer att behöva skjutas på framtiden om inte kommunens låneskuld skall explodera i framtiden.

  Vi Sverigedemokrater har sedan länge sett vart hän det barkar och vid varje budgetfullmäktige varnat för att kommunens ekonomi är ansträngd och att det kommer att bli värre om inte Sverige får en normal invandringspolitik snart.

  Risken är nu mycket stor att vi får ytterligare höjd skatt i kommunen samt att region Skåne också höjer skatten då den kostsamma invandringspolitiken också slår hårt mot regionens ekonomi. Det finns två scenario framöver och det ena är kraftigt höjd skatt i kommunen och i region Skåne eller kraftiga besparingar och ökad press på de anställda inom kommunens verksamheter och inom sjukvården i Skåne.

  Även om fler fått upp ögonen för den kostsamma invandringspolitikens konsekvenser för den gemensamma välfärden tycks inte den rödgröna röran som styr landet ha förstått detta ännu trots ett kraftigt ökat väljarstöd för Sverigedemokraterna.

  Det finns ett konto i regeringens budget som hela tiden tillåts att öka ohämmat och det är kostnaderna för migrationen. Resultatet blir högre skatt för alla och en sämre välfärd för alla. Det finns idag bara ett parti som vill införa en normal invandringspolitik som gör att vår gemensamma välfärd kan få mer pengar på riktigt och det är Sverigedemokraterna.

  Niclas Nilsson
  Gruppledare SD Kristianstad

  Mer info
 • Arbetslöshetskassan är arbetarens trygghet

  När samhället och den ekonomiska utvecklingen går mot sämre tider och där arbetslöshet drabbar befolkningen så behövs välfärdens trygghet och samhällets uppbackning. Eftersom taket i a-kassan inte har höjts sedan 2001 så får idag 9 av 10 inte 80 % av sin lön när man blir arbetslös. Detta ska jämföras med 2003 då nästan 7 av 10 fick 80 % av sin lön när man blev arbetslös. Därför föreslår vi Sverigedemokrater att a-kassan ska höjas från 680kr till 1200kr dem första hundra dagarna och därefter 800kr per dag. En kraftig höjning inledningsvis i kombination med en tydligare nedtrappning av ersättningsnivåerna jämfört mot idag medför dels att försäkringsskyddet ökar, dels att incitamenten att hitta ett arbete ökar. Denna tes är vedertagen inom forskningen.

  Två år efter den borgerliga regeringen tillträdde i september 2006 hade antalet anslutna till a-kassan minskat med ca en halv miljon personer. Huvudorsaken till denna nedgång var att regeringen införde en arbetslöshetsavgift. Regeringen rättade till sitt misstag 2014 men trots det så har oroväckande få hittat tillbaka till arbetslöshetskassorna.  Detta ser vi Sverigedemokrater som ett stort problem på både en individnivå och samhällsnivå. A-kassan är en viktig automatisk stabilisator som parerar en konjunkturell nergång då flera kan försörja sin familj utan att kostnaderna hamnar hos kommunerna via socialbidrag.

  Sverigedemokraterna föreslår att a-kassan ska bli en del av det generella socialföresäkringssystemet igenom att den ska skattefinansieras, istället för att som idag betalas via en av avgift till någon av landets 30 olika arbetslöshetskassor.

  Vi föreslår samtidigt att vi ska slå ihop alla de 30 a-kassorna till en centraliserad a-kassa. Förutom kraftigt differentierade avgifter har de separata administrationer, vilket leder till olika tolkningar och tillämpningar av regelverket.
  Samtidigt ser vi att den som jobbar deltid idag har fått sin rätt till a-kassa inskränkt från 300 till bara 75 dagar. Detta innebär att många tackar nej till ett deltidsarbete som skulle kunna leda till ett heltidsarbete. Här föreslår Sverigedemokraterna att även deltidsarbetslösa skyddas av arbetslöshetsskyddet under de ordinarie 300 dagarna.

  Jens Andersson
  Vice Ordförande SDU Skåne
  Kandiderar för Sverigedemokraterna i Kristianstad.

  Mer info
 • 15 punkter för ett bättre Kristianstad

  1.  Sänka kommunalskatten på sikt
  2. Kräva mer pengar av staten för den kostsamma invandringen
  3. Införa ett lokalt Tiggeriförbud i kommunen
  4. Inga fler vindkraftverk i kommunen
  5. Stoppa inköp av religiöst slaktat Halalkött till skolkök och äldreboenden
  6. Verka för att mer närproducerad mat köps av förvaltningarna
  7. Ge kommunen i uppdrag att räkna ut vad invandrings och flyktingmottagandet kostar respektive förvaltning.
  8. Driva på för en bättre färdtjänst i kommunal regi eller i tex samarbete med Skåne nordost
  9. Sänkt ålder för gratis busskort för pensionärer från 75år till 73år
  10. Avskaffa delade turer på sikt och erbjuda alla som vill möjligheten till heltid
  11. Verka för höjda lärarlöner
  12. Driva på utbyggnaden av bredband i kommunen
  13. Införa gratis WiFi i centrala Kristianstad och Åhus
  14. Fortsätta att utveckla biogasen för tunga fordon och göra den lönsammare
  15. Behålla alla friluftsbaden i kommunen

  Mer info
 • Sverigedemokraternas vision för Kristianstad

  Vi Sverigedemokrater tror att Kristianstads kommun kan bättre!

  Det har hänt mycket positivt i Kristianstad de senaste fyra åren, framförallt i centralorten. Galleria Boulevard har öppnat sin första etapp, Kristianstadslänken och det nya resecentrum och Rådhuset har färdigställts. Vi har också fått två nya pågatågsstationer i Önnestad och Fjälkinge. Nosabyskolan har renoverats och Hammarsskola har öppnat i år. ABK fortsätter att bygga och bl.a. byggt trygghetsbostäder i Åhus. Kristianstads har också utsetts till årets stadskärna 2014. Med andra ord har mycket positiv hänt de senaste åren. Tyvärr har de övriga riksdagspartierna fortsatt med sin oansvariga invandrings- och flyktingpolitik. Sedan 2006 har antalet invånare i kommunen ökat med 5000. Över 90 procent av ökningen beror på den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken. Detta skapar naturligtvis många problem för kommunen, framförallt ekonomiska då arbetsmarknaden är mycket svag i kommunen. Kristianstads kommun har nu den näst högsta kommunalskatten i Skåne och detta beror huvudsakligen på invandrings- och flyktingpolitiken. Trots den höga kommunalskatten räcker inte pengarna till att självfinansiera alla nödvändiga investeringar som måste göras i framtiden. Därtill måste kommunen lägga mångmiljonbelopp på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av bl.a. nystartsjobb för att sysselsätta arbetslösa i väntan på bättre tider. Kostnaderna för den oansvariga invandrings och flyktingpolitiken gör naturligtvis att det blir mindre pengar över till skolan och omsorgen och de övriga kommunala verksamheterna.

  Många partier skriver i sina handlingsprogram och visioner i princip att det vill att allt i Kristianstad skall bli bättre. Sällan hur det skall bli bättre. Vi vill naturligtvis också att Kristianstad på alla sätt och vis skall bli en bättre kommun. Istället för att skriva ett tjugo sidor långt dokument där vi listar allt vi vill göra bättre i kommunen, uppmanar vi intresserade att ta kontakt med oss om det är något ni undrar över.

  Kraftigt minskat flyktingmottagande är ett måste
  För att kommunens ekonomi skall förbättras och den höga arbetslösheten sjunka till mer normala nivåer krävs det att inflödet av flyktingar och invandrare som inte kan försörja sig själva kraftigt minskar. Endast då kommer arbetslösheten på sikt att komma ner på normala nivåer. Minskar arbetslösheten ökar skatteintäkterna samtidigt som utgifterna för försörjningsstöd minskar och då förbättres kommunens ekonomi snabbt. Endast Sverigedemokraterna förstår att dagens invandrings- och flyktingmottagande är ohållbart.

   

  I skolan skapas framtiden
  Sverigedemokraterna vi precis alla andra partier att Sverige skall ha världen bästa skola. Vi tror att en statlig skola skapar bättre förutsättningar för att nå det målet. Kunskap måste åter värderas högre och utbildningen måste utgå från behov. Lärarnas status måste höjas och lärarnas måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill möjliggöra ökade satsningar på antimobbning verksamheter, fler vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i det svenska språket. Naturligtvis skall inget religiöst slaktat halal-kött serveras i skolan. Vi prioriterar naturligtvis mer resurser till skolan framför massinvandringen. Högskolan är mycket viktig för kommunen framtid och vi verkar för att stärka och utveckla sammarbetet mellan kommunen och högskolan.

  En värdig äldreomsorg
  Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre människor. Vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. Det är ett arbete på många plan. Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta men ges idag inte den möjligheten. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort. Vi vill förbättra livskvaliteten och den sociala stimulansen inom äldreomsorgen, vi vill även införa ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre. Antalet äldre kommer att öka kraftigt framöver och det krävs att kommunens ekonomi är stark för att vi skall klara den utmaningen.

  Ett ekonomiskt hållbart miljöarbete
  Vi sverigedemokrater är mycket stolta över vår fina biogasanläggning som gör att våra stadsbussar och de flesta regionbussarna kan köra på hundraprocent förnybar biogas. Vi måste fortsätta utveckla verksamheten och förbättra lönsamheten. Vi säger nej till fler vindkraftverk på land i kommunen. Det har byggts många vindkraftverk i kommunen de senaste åren och vi tycker det räcker nu. Vindkraften är dessutom kraftigt subventionerad och kan inte ersätta kärnkraften. Vi Sverigedemokrater gillar ny teknik och så även solceller. Dessvärre lämpar sig inte vårt klimat för storskaliga solcellssatsningar eftersom solen lyser väldigt lite på vintern när vi behöver som mest energi. Skulle det visa sig att man i framtiden på ett kostnadseffektivt sätt kan lagra sol- och vindenergi kan det visa sig att det är försvarbart att bygga ut dessa energislag. Vi vill se långsiktigt ekonomiskt hållbara lösningar med förnybar energi som inte sänker vår levnadsstandard. Det har de senaste åren spenderats åtskilliga miljarder på förnybar energi som sedan visat sig inte vara hållbara som t.ex. etanolen.

  Minskad arbetslöshet i Kristianstad
  Vi vill naturligvis också att arbetslösheten skall minska i kommunen. Den enskilt viktigaste åtgärden är att få stopp på den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken då den är huvudorsaken till den höga arbetslösheten i kommunen. Att över 31 procent av de utrikesfödda i kommunen är arbetslösa talar sitt tydliga språk. Då slipper vi också lägga stora summor på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa pengar vill vi istället satsa på att utöka inkubatorverksamheten på Krinova samt bygga ut Krinova så att fler företag får plats. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem och det krävs krafttag för att minska den. Det finns mycket som kan göras vi anser dock att en av de viktigaste åtgärderna är att sänka egenavgifterna för mindre företag då det är där jobben skapas i framtiden. Vi tror också att en satsning på lärlingsjobb är nödvändig för att få bukt med ungdomsarbetslösheten.

  Kristianstad behöver fler bostäder
  Det behövs fler bostäder i Kristianstad, både hyresrätter och bostadsrätter. Kommunen står välrustad i och med den nya översiktsplanen. Anledningen till att det inte byggs tillräckligt är inte brist på tomtmark, det är de höga kostnaderna för att bygga nytt. Det krävs en bra ekonomi för att kunna efterfråga de nya bostäderna och att själv bygga hus. Själva bostadsbristen beror i stor utsträckning på den omfattande invandringen och flyktingmottagningen till kommunen. De flesta människor som kommer hit har inte själva råd att efterfråga nya och dyra bostäder, utan tilldelas i första hand de billigare lägenheterna varför det uppstår brist på just dessa lägenheter för övriga invånare. Långt ifrån alla svenskar har råd att bo i dyra nyproducerade lägenheter och därför blir det brist på billiga lägenheter.

  Bättre vägar och kommunikationer i kommunen
  Vi är ett bilvänligt parti som förstår hur viktig bilen är för många och framförallt de som bor på landsbyggden. Vi vill framöver bygga bort flaskhalsar i vägnätet som är kommunens ansvar. Vilanleden är ett viktigt sådant projekt som måste prioriteras. Bilköer är inte bra för miljön måste byggas bort. Vi verkar också för att det skall byggas dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm snarast. Kollektivtrafiken är mycket viktig men den kan inte ersätta bilen och framförallt inte i en stor kommun som Kristianstad som dessutom har mycket glesbyggd. Vi kommer också verka för en snabbare utbyggnad av cykelvägarna i kommunen. Det har de senaste åren tillkommit en hel del gratis parkeringar i utkanten av centrala staden och det är mycket bra. Dock måste en långsiktig parkeringslösning till för de som pendlar från resecentrum.

  Kultur & fritid
  Vi sverigedemokrater tycker att Kristianstad har ett bra utbud på kultur och fritidssidan. Det kan dock bli bättre men detta är oftast en fråga om pengar. Det är viktigt att påbörja ombyggnaden och förnyelsen av idrottsområde söder under nästa mandatperiod. Kristianstad behöver ett nytt badhus och vi kommer att verka för en bra och kostnadseffektiv placering. Friluftsbaden runt om i kommunen fyller också en viktig funktion och vi verkar för att behålla de vi har.

  Landsbygden
  För att stärka landsbygdsdemokratin i vår kommun måste de lokala representanterna ute i byalagen få bättre resurser. Vi tror att en arvodering av ordförandeposterna i byalagen skulle stärka det lokala arbetet rejält eftersom det oftast är ordföranden som gör det mesta arbetet. Vi vill också tillsammans med Skånetrafiken se över de nedlagda busslinjerna under kommande mandatperiod för att se om det går att öppna upp dem igen.

  Det behövs ett nytt ledarskap för att trygga framtiden
  Femklövern har styrt den senaste mandatperioden och de har gjort ett hyfsat jobb. Det har om sanningen skall fram rått en stark politisk samsyn på de flesta stora projekten som genomförts de senaste åtta åren. Det finns dock saker som kunde gjorts bättre, t.ex. kunde de styrt upp de kommunala verksamheterna bättre genom ett tydligare ledarskap. Det största problemet med såväl femklövern, socialdemokraterna och vänstern är att de står bakom den mycket oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken som dränerar kommunens ekonomi och som leder till sämre välfärd för alla samt försenade viktiga investeringar.

  Den viktigaste lokala frågan för kommunens invånare i detta val är om de vill prioritera mer pengar till skolan och omsorgen istället för mer pengar till en oansvarig invandrings- och flyktingpolitik. Det lovas väldigt mycket nu i valtider, men utan pengar blir det inget annat än just löften. Med en Sverigedemokratisk invandrings- och flyktingpolitik blir det mer pengar över utan att skatten behöver höjas i såväl kommuner, som landsting/regioner och staten.

  Mer info
 • Budget 2015 – SD Kristianstad

  Klicka på länken för att komma till SD Kristianstads budget för 2015

  SD Kristianstad Budget 2015

   

  Mer info