Vad vi vill

Det här vill vi

Vårt Kristianstad är en fantastisk kommun. I sitt geografiska läge är den navet i nordöstra Skåne med en närhet till kontinenten vilket skapar en god utvecklingspotential för både människor och företag. Högskolan ger kommunen nödvändig kompetensförsörjning och tillsammans med Krinova kan näringslivet utvecklas vilket bidrar till kommunens tillväxt.

Vi är omgivna av en mycket vacker natur med stor variation. Vi har havet, sjöarna, skogen och ängarna. Detta ger oss stora möjligheter att utveckla vår kommun till en plats dit turister söker sig via vår utvecklade infrastruktur med bra vägar och en egen flygplats. Men också en plats där kommuninvånarna kan uppleva rekreation och friluftsliv.

Kristianstad har kort och gott alla möjligheter att vara en blomstrande kommun med goda framtidsutsikter. Ändå är det inte riktigt så idag och anledningen till detta är många års oansvarig flykting- och invandringspolitik som resulterat i en ansträngd ekonomi och där otryggheten breder ut sig över hela kommunen.

De kommande åren kommer att bli ekonomiskt mycket tuffa. Vi sverigedemokrater arbetar för att vända denna utveckling. Vi vill återskapa en trygg kommun med stabila finanser och där kommuninvånarna känner samhörighet och gemenskap. Vi vet att detta inte blir en lätt uppgift. Det kommer att ta både mycket tid och mycket arbete i anspråk, men det finns inga andra alternativ. Vi kan inte längre låta den ohållbara politiken fortsätta. Vi måste förändra. På riktigt!För kontakt med föreningen har vi telefontid 18:30 till 20:30 på onsdagskvällar, på telefonnummer: 0738- 78 33 56.

Motioner

Motion om att utreda möjligheterna att låta skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center

Fornlämningen efter järnåldersstaden Uppåkra ligger i skånska Staffanstorps kommun strax utanför Lund. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersstad, som varit bebodd i mer än ett årtusende (vilket kan jämföras med Birkas 175 år). Från cirka 100 f Kr till cirka 1000 e Kr fungerade Uppåkra som ett kommersiellt, politiskt och religiöst maktcentrum. […]

Läs mer

Motion om att häva stöd till och samarbete med Ibn Rushd

Studieförbundet Ibn Rushd har, tillsammans med Sveriges Unga Muslimer (SUM), metodiskt och strukturerat under en tioårsperiod bjudit in hatpredikanter av olika slag. Alltifrån uttalade shariaförespråkare till rena jihadistrekryterare. Detta kunde Magnus Sandelin, journalist och grundare av stiftelsen Doku, peka på, vilket låg till underlag för att SUM i en dom i Stockholms kammarrätt hösten 2019 […]

Läs mer

Motion om kontrollplats Horna

Utmed väg 118 mellan Hornavägen och Täppetleden finns idag en kontrollplats på vardera sida av vägen. Nattetid brukar lastbilar stå uppställda vid dessa kontrollplatser. Eftersom det inte finns toaletter att tillgå utförs de mänskliga behoven i naturen runt kontrollplatserna vilket orsakar sanitär olägenhet med mänsklig avföring och skräp ute i terrängen. Dessutom saknas ordentliga papperskorgar […]

Läs mer

Motioner till kommunfullmäktige 2017

Motion –  Högtidlighållande av veterandag Motion – Gratis influensavaccinering Motion – Polisanmäl ljugande barn Motion – Sluta använda importerad HVO Motion – Utred pollare i centrum Motion – Återvandringsbidrag och center

Läs mer

Motioner till kommunfullmäktige 2016

Motion – Avlägsnande av EU-flagga i kommunfullmäktiges sessionssal Motion – Elektroniska infomationstavlor Motion – Utdrag brottsregistret äldreomsorgen Motion – Måste skaka hand med motsatta könet Motion – Slopa chefslönetillägget Motion – Jojo skolkort plus Motion – Förbud mot tiggeri lokalt Motion – Bygg en gångbro vid Axonaskolan Motion – ABK bygga bostadsrätter

Läs mer

Motioner till kommunfullmäktige 2015

Motion – Ställplats för husbilar och turistbussar Motion – Projektledare Motorsportcentrum Motion – Plan mot våldsbejakande extremism Motion – Landskronamodellen Motion – Campingplats vid naturrumsparkeringen Motion – Bygg ett landmärke på barbackatomten Motion – 12 månaders avgångsvederlag

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!