Vad tycker du om storregion i sydsverige? | Sverigedemokraterna Kristianstad

Vad tycker du om storregion i sydsverige?

Det finns långtgående planer på Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg som en stor region. Vad tycker du?
  
pollcode.com free polls