Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Kristianstad

Förtroendevalda

Valet 2014 blev inget mindre än en succé för Sverigedemokraterna, både på ett nationellt och ett lokalt plan! Vi fick med 12,86% av folkets röster och blev tredje största partiet i riksdagen. Även i Kristianstad kommun var framgångarna stora. Här gick vi från 12,25% och nio mandat till  17,47% och 14 mandat. Ett stort tack till alla er som har gett oss förtroendet att vara med och påverka Kristianstads såväl som Sveriges framtid i fyra år framåt!

Nedan följer en lista på Sverigedemokraternas lokala representanter i kommunfullmäktige samt i nämnderna.

 

Kommunfullmäktige:

Niclas Nilsson, 49, Ingenjör, Kristianstad – Gruppledare

Anna Wigenstorp, 34, Sekreterare

Anders Stone, 49, Konstnär, Fjälkinge

Annelie Fälth Simonsson, 47, Ekonomiassistent, Balsby

Björn Söder, 38, Riksdagsledamot

Andreas Lekandersson, 37, Försäljningschef, Norra Åsum

Anders Nilsson, 52, Egen företagare, Tollarp

Jens Andersson, 23, Maskinoperatör, Kristianstad – Vice Gruppledare

Sven-Ove Reimers, 69, Pensionär, Kristianstad

Yvonne Svensson, 28, Undersköterska, Åhus

Carl-Henrik Nilsson, 35, Egen företagare, Öllsjö

Sven-Åke Hannevind, 52, Egen företagare, Kristianstad

Jonny Håkansson, 42, Civilingenjör, Kristianstad

Björn Nordeman, 69, F.d. egen företagare, Kristianstad

 

Ersättare:

Anita Reimers, 60, Undersköterska, Kristianstad

Niclas Lauden, 38, Egen företagare, Tollarp

Ulf Börkell, 44, Droskägare, Viby

Lena Lekandersson, 51, Kanslist, Norra Åsum

Inga Rosén, 63, Pensionär, Tollarp

Jerry Astrén, 57, Egen företagare, Kristianstad

 

Övriga förtroendeuppdrag:

Kommunstyrelsen: Niclas Nilsson (ord.), Jens Andersson (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ord.) Annelie Fälth Simonsson(ers.).

KSAU: Niclas Nilsson (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ers.).

Valberedningen: Annelie Fälth Simonsson (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ers.).

Valnämnden: Carl-Henrik Nilsson (ord.), Sven-Ove Reimers (ers.).

Tekniska nämnden: Sven-Ove Reimers (ord.), Jonny Håkansson (ord.), Sven-Åke Hannevind (ers.).

Byggnadsnämnden: Sven-Åke Hannevind (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ord.), Ulf Börkel  (ers.).

Kultur- och fritidsnämnden: Björn Nordeman(ord.), Andreas Lekandersson (ord.), Leif Seth (ers.).

Barn- och utbildningsnämnden: Annelie Fälth Simonsson (ord.), Lena Lekandersson (ord.), Åsa Åberg (ord.), Kevin Barthel (ers.).

Omsorgsnämnden: Anders Nilsson (ord.), Yvonne Svensson (ord.), Niclas Nilsson (ord.), Anita Reimers  (ers.).

Arbete- och välfärdsnämnden: Niclas Nilsson(ord.), Ulf Börkell (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ers.).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Jens Andersson (ord.), Niclas Lauden (ord.), Anders Nilsson (ers.).

Agenda 21: Niklas Lauden (ord.)

Klimatberedningen: Anders Nilsson (ord.)

Revisionen: Christian Pettersson

Kommunförbundet Skåne: Niclas Nilsson (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ord.), Jens Andersson (ers.),  Annelie Fälth Simonsson(ers.).

Nämndemän i Tingsrätten: Sven-Ove Reimers, Anita Reimers, Yvonne Svensson, Lukas Wigenstorp, Anders Nilsson, Niklas Lauden, Sven-Åke Hannevind, Lena Lekandersson, Björn Nordeman.

 

 

Publicerat den: 2015-03-17

Ändrat den: 2015-03-27