Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Kristianstad

Förtroendevalda

Valet 2014 blev inget mindre än en succé för Sverigedemokraterna, både på ett nationellt och ett lokalt plan! Vi fick med 12,86% av folkets röster och blev tredje största partiet i riksdagen. Även i Kristianstad kommun var framgångarna stora. Här gick vi från 12,25% och nio mandat till  17,47% och 14 mandat. Ett stort tack till alla er som har gett oss förtroendet att vara med och påverka Kristianstads såväl som Sveriges framtid i fyra år framåt!

Nedan följer en lista på Sverigedemokraternas lokala representanter i kommunfullmäktige samt i nämnderna.

 

Kommunfullmäktige:

Niclas Nilsson, 49, Ingenjör, Kristianstad – Gruppledare

Anders Stone, 49, Konstnär, Fjälkinge

Annelie Fälth Simonsson, 47, Ekonomiassistent, Balsby

Björn Söder, 38, Riksdagsledamot

Andreas Lekandersson, 37, Försäljningschef, Norra Åsum

Anders Nilsson, 52, Egen företagare, Tollarp

Jens Andersson, 23, Maskinoperatör, Kristianstad – Vice Gruppledare

Sven-Ove Reimers, 69, Pensionär, Kristianstad

Yvonne Svensson, 28, Undersköterska, Åhus

Carl-Henrik Nilsson, 35, Egen företagare, Öllsjö

Sven-Åke Hannevind, 52, Egen företagare, Kristianstad

Jonny Håkansson, 42, Civilingenjör, Kristianstad

Björn Nordeman, 69, F.d. egen företagare, Kristianstad

Anita Reimers, 60, Undersköterska, Kristianstad

 

Ersättare:

Niclas Lauden, 38, Egen företagare, Tollarp

Ulf Börkell, 44, Droskägare, Viby

Inga Rosén, 63, Pensionär, Tollarp

Jerry Astrén, 57, Egen företagare, Kristianstad

Jimmy Gudmundson, 25, Egen företagare, Barum

 

Övriga förtroendeuppdrag:

Kommunstyrelsen: Niclas Nilsson (ord.), Jens Andersson (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ord.) Annelie Fälth Simonsson(ers.).

KSAU: Niclas Nilsson (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ers.).

Valberedningen: Annelie Fälth Simonsson (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ers.).

Valnämnden: Carl-Henrik Nilsson (ord.), Sven-Ove Reimers (ers.).

Tekniska nämnden: Sven-Ove Reimers (ord.), Ulf Börkell (ord.), Sven-Åke Hannevind (ers.).

Byggnadsnämnden: Dick Nystrand (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ord.), Dan Björk  (ers.).

Kultur- och fritidsnämnden: Björn Nordeman(ord.), Andreas Lekandersson (ord.), Leif Seth (ers.).

Barn- och utbildningsnämnden: Annelie Fälth Simonsson (ord.), Kevin Barthel (ord.), Åsa Åberg (ord.), Jacob Melin (ers.).

Omsorgsnämnden: Anders Nilsson (ord.), Yvonne Svensson (ord.), Niclas Nilsson (ord.), Anita Reimers  (ers.).

Arbete- och välfärdsnämnden: Niclas Nilsson(ord.), Carl-Henrik Nilsson (ord.), Fia Rosenstråle  (ers.).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Jens Andersson (ord.), Niclas Lauden (ord.), Anders Nilsson (ers.).

Agenda 21: Niklas Lauden (ord.)

Revisionen: Christian Pettersson

Kommunförbundet Skåne: Niclas Nilsson (ord.), Carl-Henrik Nilsson (ord.), Jens Andersson (ers.),  Annelie Fälth Simonsson(ers.).

Nämndemän i Tingsrätten: Sven-Ove Reimers, Anita Reimers, Yvonne Svensson, Anders Nilsson, Niklas Lauden, Lena Lekandersson, Andreas Lekandersson, Björn Nordeman.

 

 

Publicerat den: 2015-03-17

Ändrat den: 2017-12-12