Stabilt och positivt ledarskap inom SD Kristianstad | Sverigedemokraterna Kristianstad

Stabilt och positivt ledarskap inom SD Kristianstad

Sverigedemokraterna i Kristianstad är en ytterst välmående förening, tvärt emot vad som utmålas i en helsidesartikel i Kristianstadsbladet den 11 augusti. Därför var vi många som blev besvikna när vi fick läsa denna artikel som inte hade annat syfte än att ge oss en dålig start i valrörelsen.


I artikeln går sex missnöjda partimedlemmar ut i pressen och målar upp en bild av SD Kristianstad, samt vår gruppledare Niclas Nilsson, som enligt vår uppfattning inte alls överensstämmer med verkligheten.

Vi vill som motvikt till artikeln bemöta vad som sägs i artikeln med fakta:

Alla beslut om styrelsens och valsedelns sammansättning togs av ett enigt årsmöte.

Att byta kassör är inget man gör med glädje mitt i ett verksamhetsår men då arbetet inte alls fungerade var vi nödda och tvungna att kalla styrelsen till ett extra konstituerande möte, allt enligt stadgarna.

Vi har med anledning av artikeln låtit en utomstående och oberoende revisor göra en granskning av vår bokföring, protokoll och anställningsavtal. Detta renderade inte någon som helst anmärkning.

Att ha en valorganisatör som kan lägga tid i valrörelsen är inte något ovanligt eller konstigt, tvärtom. Styrelsen ansåg att ingen kan på ett bättre sätt än Niclas Nilsson utföra uppgiften med sina 10 års erfarenhet. Niclas Nilsson förlorar motsvarande de 11 500 kronor månaden han tjänar på att han inte kan arbeta i sitt företag som bland annat innebär längre utlandsresor. Summan utgör cirka 17 procent av vår valbudget (inkl. soc. avg.).

Niclas Nilsson ledarstil är enligt vår uppfattning lyssnande och demokratisk. Att man tar tag i förekommande problem är inte att vara diktatorisk. Den i artikeln utmålade beskrivningen är fullständigt grundlös.

Vi är fullt medvetna att alla inte alltid kan få som man vill och att man kan bli besviken över att man blir ersatt av någon annan. Men att agera genom att gå ut i tidningen och måla upp en bild som inte överensstämmer med sanningen tar vi tydligt avstånd ifrån. Det är uppenbart att man med sitt omogna agerande som skadat partiet också visat att man inte är uppgiften mogen att representera Sverigedemokraterna.

Vi har en månghövdad och numera väl fungerande grupp och ett väl fungerande ledarskap. Denna grupp är vi stolta över och vi har fullt förtroende för vår gruppledare Niclas Nilsson. Vi står mycket väl rustade för den kommande mandatperioden.


Anders Stone, vice ordf, Sven-Ove Reimers, kassör, styrelseledamot, Annelie Fälth-Simonsson, styrelseledamot, Jens Andersson, styrelseledamot, Anders Nilsson, kommunfullmäktigekandidat, Yvonne Svensson, kommunfullmäktigekandidat, Sven-Åke Hannevind, kommunfullmäktigekandidat, Carl-Henrik Nilsson, kommunfullmäktigekandidat, Johnny Håkansson, kommunfullmäktigekandidat, Ulf Börkell, kommunfullmäktigekandidat, Niclas Lauden, kommunfullmäktigekandidat, Leif Seth, kommunfullmäktigekandidat, Jerry Astren, kommunfullmäktigekandidat, Carolyn Magnusson, fullmäktigeledamot, Jimmy Gudmundson, kommunfullmäktigekandidat, Christian Gudmundson, kommunfullmäktigekandidat