SD Kristianstads styrelse | Sverigedemokraterna i Kristianstad

SD Kristianstads styrelse

På årsmötet den 26 februari 2017 så valde medlemmarna i Kristianstad en ny styrelse för verksamhetsåret 2017


Ordförande
Björn Söder


Vice Ordförande
Carl-Henrik Nilsson


Ledamöter
Jens Andersson – Sekreteare
Sven-Ove Reimers – Kassör
Yvonne Svensson
Niklas Laudén
Annelie Fälth Simonsson


Suppleanter
1. Ulf Börkell
2. Fia Rosenstråle
3. Dick Nystrand
4. Kevin Barthel
5. Dan Björk


Valberedning
Patrik Jönsson
Niclas Nilsson
Björn Nordeman


Revisorer
Patrik Jönsson
Niclas Nilsson

Revisorssuppleant
Björn Nordeman