SD Kristianstads styrelse | Sverigedemokraterna Kristianstad

SD Kristianstads styrelse

På årsmötet den 10 februari 2019 så valde medlemmarna i Kristianstad en ny styrelse för verksamhetsåret 2019

 


Ordförande
Björn Söder


Vice Ordförande
Carl-Henrik Nilsson


Andra vice Ordförande
Annelie Fälth Simonsson – Kassör


Ledamöter
Jens Andersson – Sekreterare
Dick Nystrand
Niklas Laudén
Fia Rosenstråle
Ulf Börkell
Bengt Håkansson


Suppleanter
1. Christian Holstein
2. Johannes Bengtegård
3. Henric Colliander
4. Per Friberg


Valberedning
Patrik Jönsson
Niclas Nilsson
Björn Nordeman


Revisorer
Johnny Håkansson
Bill Nilsson

Revisorssuppleant
Mikael Eskileandersson