SD Kristianstads styrelse | Sverigedemokraterna i Kristianstad

SD Kristianstads styrelse

På årsmötet den 25 februari 2018 så valde medlemmarna i Kristianstad en ny styrelse för verksamhetsåret 2018


Ordförande
Björn Söder


Vice Ordförande
Carl-Henrik Nilsson


Andra vice Ordförande
Annelie Fälth Simonsson


Ledamöter
Jens Andersson – Sekreteare
Sven-Ove Reimers – Kassör
Dick Nystrand
Niklas Laudén
Fia Rosenstråle


Suppleanter
1. Ulf Börkell
2. Yvonne Svensson
3. Bengt Håkansson
4. Christian Holstein


Valberedning
Patrik Jönsson
Niclas Nilsson
Björn Nordeman
Anders Nilsson


Revisorer
Johnny Håkansson
Bill Nilsson

Revisorssuppleant
Mikael Eskileandersson