SD Kristianstads styrelse | Sverigedemokraterna Kristianstad

SD Kristianstads styrelse

På årsmötet den 2 februari 2020 så valde medlemmarna i Kristianstad en ny styrelse för verksamhetsåret 2020


Ordförande
Björn Söder


Vice Ordförande
Johannes Bengtegård


Andra vice Ordförande
Annelie Fälth Simonsson – Kassör


Ledamöter
Jens Andersson – Sekreterare
Dick Nystrand
Niklas Laudén
Fia Rosenstråle
Ulf Börkell
Bengt Håkansson
Carl-Henrik Nilsson


Suppleanter
1. Christian Holstein
2. Per Friberg
3. Nils-Eric Persson


Valberedning
Patrik Jönsson
Niclas Nilsson
Hanna Nilsson


Revisorer
Bill Nilsson
Sven-Ove Reimers

Revisorssuppleant
Mikael Eskileandersson