SD Kristianstad höll sitt årsmöte 2020 | Sverigedemokraterna Kristianstad

SD Kristianstad höll sitt årsmöte 2020

Söndagen den 2 februari höll SD Kristianstad sitt årsmöte i Rådhus Skåne. Årsmötet var välbesökt men snabbt avklarat. Ordförande Björn Söder inledde med att hälsa alla välkomna. Därefter valdes Patrik Jönsson, riksdagsledamot från Hässleholm, och Maria Liljedahl, ordförande för SD Köping, till mötesordförande respektive mötessekreterare.

När formalian var avklarad berättade Björn Söder om det gångna verksamhetsåret och gruppledare Niclas Nilsson redogjorde för den parlamentariska gruppen. En ny styrelse valdes för verksamhetsåret 2020 och består av:

Ordförande
Björn Söder

Vice Ordförande
Johannes Bengtegård

Andra vice Ordförande
Annelie Fälth Simonsson – Kassör

Ledamöter
Jens Andersson – Sekreterare
Dick Nystrand
Niklas Laudén
Fia Rosenstråle
Ulf Börkell
Bengt Håkansson
Carl-Henrik Nilsson

Suppleanter
1. Christian Holstein
2. Per Friberg
3. Nils-Eric Persson

Till valberedare valdes Niclas Nilsson, Patrik Jönsson och Hanna Nilsson. Till revisorer valdes Bill Nilsson och Sven-Ove Reimers samt Mikael Eskileandersson som revisorssuppleant.

När årsmötet avslutats hölls en medlemsdialog angående det politiska arbetet i kommunfullmäktige och de beslut som fattats under året.