Rapport fullmäktige juni | Sverigedemokraterna i Kristianstad

Rapport fullmäktige juni

Då var det dags för sista fullmäktige innan sommaruppehållet!

Annelie Fälth Simonsson var först uppe idag under ledamöternas frågestund och frågade om könssegregerad simskola under sommaren. Anders Nilsson var härnäst uppe och frågade om det var sant att omsorgspersonal som inte fick sina 100% fick söka tider själv för att uppnå 100% av sin arbetstid annars fick dem löneavdrag nästkommande månad.

Under punkten klimatberedningens slutrapport så var vår gruppledare Niclas Nilsson uppe och förtydligar varför vi inte deltar i beslutet.
”Vi sverigedemokrater valde att inte delta i beslutet om klimatberedningens slutrapport då vi inte anser att rapporten är klimatberedningens eftersom det inte upprättats några protokoll på beredningens möte som visar att beredningen har godkänt sin egen rapport och beslutat att skicka den vidare till kommunfullmäktige.”

Niclas Nilsson

”Vidare anser vi det vara anmärkningsvärt att en beredning som har haft till uppgift att ta fram förslag för beslut i fullmäktige inte har haft ett enda protokollfört möte där ledamöterna i beredningen givits möjligheten att skriftligen kunna framföra sina synpunkter.”

För övrigt så valdes Dick Nystrand in i byggnadsnämnden istället för Sven-Ove Hannevind.

Till pausunderhållning så var ett gäng duktiga musikelever från Fröknegårdsskolan musikklass 8C och sjöng för kommunfullmäktige.

Text: Jens Andersson
Foto: Jens Andersson
Publicerat av: Jens Andersson