Rapport från kommunfullmäktige i mars | Sverigedemokraterna Kristianstad

Rapport från kommunfullmäktige i mars

Februaris kommunfullmäktige blev tyvärr inställt men nu är vi tillbaka med en Sverigevänlig rapport från mars månads kommunfullmäktige.

Som vanligt körde SD gruppen igång med en enkelfrågan.
Björn Söder var uppe och frågade om det låga vattentrycket i Åhus och undrade om vattentornet i Åhus var igång.
Tekniska nämndens ordförande Sven Nilsson(C) svarade Björn med att han skulle återkomma med svar till Björn.

Dagen stora debattämne var om kommunen skulle införa klimatväxling eller inte. Gruppledare Niclas Nilsson var uppe i talarstolen och pratade om detta.
”Vi Sverigedemokrater valde att rösta nej till förslaget om klimatväxling då det inte kommer att ha någon som helst mätbar påverkan på den så kallade globala uppvärmning. Att lägga pengar och administrativ tid och energi på något som inte ger någon märkbar klimatpåverkan är inte försvarbart när kommunens ekonomi är ansträngd och det sparas på viktiga kärnverksamheter såsom omsorgen och skolan.”

Två av våra motioner var uppe för behandling under fullmäktigemötet.
Motionen om att bygga en gångbron vid Axonaskolan i Tollarp fick vi delvis igenom då tekniska nämnden har fått i uppdrag om att utreda frågan. Motionskrivaren Anders Nilsson var uppe och förklarade att han var nöjd att man skulle utreda frågan och beklagar dock att det frågan borde ha utreds tidigare då många skolelever rör sig över bilbron idag.

Motion – Bygg en gångbro vid Axonaskolan

Motion – Bygg ett landmärke på barbackatomten

Fram mot slutet av mötet så togs två av våra interpellationer upp för debatt.
En ställd från Niclas Nilsson till barn och utbildningsnämndens ordförande Anders Tell(S) om att undersöka extremism i våra skolor. Den andra från Annelie Fälth Simonsson till Anders Tell(S) om att hur barn som inte går i förskolan ska lära sig svenska.

Interpellation – Undersök extremismen i skolorna

Interpellation – Hur ska barnen lära sig svenska

 

Text: Jens Andersson