Rapport från Kommunfullmäktige i Mars | Sverigedemokraterna Kristianstad

Rapport från Kommunfullmäktige i Mars

53781538_2107087349357145_1633845524069089280_n

Den 12’e Mars 2019 lyfte Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige frågan om att åtala ensamkommande som ljugit om sin ålder.
Under debatten som följde yrkade Björn Söder, Annelie Fälth Simonsson och Carl Henrik Nilsson bifall för Sverigedemokraternas förslag i talarstolen.

”Vi menar på att om man har ljugit om sin ålder och därmed missbrukat asylrätten, måste kommunen anmäla vederbörande för bidragsbrott. Brott mot bidragslagen ska inte falla mellan stolarna.”

– Carl Henrik Nilsson

Trots detta faktum så röstades förslaget ner i fullmäktige. Det är därför klart och tydligt att den politiska viljan för att förhindra missbruket av skattemedel på individnivå, saknas hos de övriga partierna i fullmäktige.

Vi i Sverigedemokraterna  menar att det är en självklarhet att förvanskning av skattemedel och bidragsfusk ska utmätas av det straff som stipuleras enligt lag.

Under Kommunfullmäktige sammanträdet lyfte vi i Sverigedemokraterna även en motion om att utreda möjligheten att underlätta för frivillig återvandring.

”Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och därför viktigt att politiken skapar förutsättning för ordentlig handläggning och uppföljning”

– Björn Söder

Även denna motion blev avslagen när det kom till votering.

Att man från kommunstyrelsen sida väljer att inte ens vilja överväga möjligheten att underlätta för de som väljer att återvända till sina hemländer tyder enbart på en ihärdig kompromisslöshet i flyktingfrågan.

Det fullständiga sammanträdet kan ni se här:
Kommunfullmäktige 2019-03-12