Rapport från KF i september! | Sverigedemokraterna i Kristianstad

Rapport från KF i september!

Efter sommarens långa uppehåll så är det nu dags för kommunfullmäktige igen och här kommer en liten rapport från oss Sverigedemokrater.

Idag tog det lite längre tid för oss Sverigedemokraterna att komma upp i talarstolen, under punkt 14, Kristianstad kommuns indelning i valkretsar vid valet 2018 så var vår gruppledare och yrkade bifall på att vi skall dela in Kristianstad kommun i två valkretsar vid valet.
I ärendet efter, punkt 15, val av antal ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige i valet 2018 yrkade vi på att det skall vara 61 ledamöter. Tyvärr vann inte vårt förslag gehör utan antal ledamöter fastställdes till 65 från dagens 71 ledamöter.

Ärendet om ABKs ägardirektiv så hade vi ett antal ändringsyrkande som du kan läsa i följande dokument
SD Yrkande angående ägardirektiv ABK

Text: Jens Andersson