Rapport från fullmäktige i mars | Sverigedemokraterna Kristianstad

Rapport från fullmäktige i mars

Kommunfullmäktige i mars inleddes med en information om kust- och havsplanen för Kristianstad kommun. En mycket bra information för ledamöterna då det är viktig punkt för kommunen på grund av vår långa kust. Den tar bland annat problematiken med stranderosion som finns längst kusten.

Under ärende 16 så var det dags för oss i SD att delta i debatten då vår motion om Landskronamodellen debatteras.
Konkret så innebär Landskronamodellen att personer som söker lägenhet i Kristianstad och vill flytta in i en av stadens hyresrätter måste ha inkomst från arbete, pension eller från CSN. Landskronamodellen gäller endast nyinflyttade och påverkar alltså inte de som redan bor i staden.

Motion – Landskronamodellen

Gruppledare Niclas Nilsson

Under ledamöternas frågestund ställde Niclas Nilsson en fråga till centerns gruppledare Lena Holst om dem kvalitetssäkrar sina nämndemän så att dem inte dömer enligt sharialagar i Sverige då det fanns nämndemän från centern som hade gjort detta i Solna.
https://samtiden.nu/2018/03/klansamhallet-gor-intag-solna-tingsratt1/
Lena Holst valde att inte svara på frågan.


Till slut vill jag nämnde att vi har bytt lite personer i dem olika nämnderna i Kristianstad.

Anders Nilsson lämnar miljö och hälsoskyddsnämnden som ersättare och Leino Svensson efterträder honom.

Niclas Nilsson lämnar arbete och välfärd där Fia Rosenstråle ersätter honom som ledamot och Susanna Svensson hoppar in som ersättare istället för Fia.

Bill Nilsson ersätter Christian Pettersson som revisor.

Text och foto: Jens Andersson
Publicerat av: Jens Andersson