Rapport från fullmäktige i April | Sverigedemokraterna Kristianstad

Rapport från fullmäktige i April

Här kommer nästa rapport från fullmäktige av Sverigedemokraterna i Kristianstad!

Under ledamöternas frågestund ställde Annelie Fälth Simonsson frågan till BUNs ordf. Anders Tell om det finns statistik för vår kommun på hur många(gymnasiet i första hand) lektioner som inte är lärarledda eller där man inte har lyckats sätta in vikarier. Annelie ställer frågan efter det har kommit upp i media dem senaste dagarna att det är ett stort bekymmer i många andra kommuner att lektioner inte är lärarledda p.g.a av lärarbrist så kommunerna inte kan sätta in vikarier.

Gruppledare Niclas Nilsson var uppe och pratade under punkten årsredovisning för 2016 om hur en oansvarig flyktingpolitik kan påverka en årsredovisning negativt.

Niclas yrkade bifall till Kommunens förvärv av Hammar 9:16 och tyckte att det skulle vara positivt för Kristianstads expansion. Niclas kritiserade även Centerns ställningstagande kring detta ärende och menade på att Kristianstad kan inte växa om man inte är beredd på att bygga ut.

Niclas yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till medfinansiering till utbyggnaden av Skånebanan till dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm. Dock refererade han till protokolls-anteckningen som SD lämnade in under KS. Kommun och landsting kan tvingas att medfinansiera stora infrastrukturprojekt i framtiden utan att staten varken vill ta ansvar eller garantera att utbyggnaden kan av Skånebanan kan prioriteras eller komma med i utbyggnadsplaner 2018-2029.
Vi i SD ser detta som ett undantag med medfinansiering i detta fall då det behövs för Kristianstads kommun fortsatta expansion men att det egentligen är statens ansvar att hantera stora infrastrukturprojekt.

Niclas Nilsson

Hela fullmäktigesammanträdet ser ni på —> https://www.youtube.com/watch?v=lAF6glAChdQ

Text: Yvonne Svensson
Foto: Yvonne Svensson
Publiceras av Jens Andersson