Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sida 5

Sverigedemokraterna Kristianstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kristianstad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Medlemsmöte 15 Augusti

  Av jens.andersson den 20 augusti, 2015
  0

  Den 15 Augusti höll SD Kristianstad sitt första möte efter sommaren.
  Man började med att dela ut ”Stoppa det organiserade tiggeriet” kampanjen på gatorna i centrala Kristianstad.
  Efter det begav man sig till en lokal på norr där fler medlemmar slut upp för samkväm med korvgrillning.

  Utdelning av "Stoppa det organiserade tiggeriet" kampanjen

  Utdelning av ”Stoppa det organiserade tiggeriet” kampanjen

   

  Medlemsmöte 2015 Augusti.

  Medlemsmöte 2015 Augusti.

 • Invandringspolitikens ekonomiska baksmälla! 2015-06-15

  Av jens.andersson den 15 juni, 2015
  0

  Den 4 juni kunde KB:s läsare läsa om de tuffa ekonomiska tider som väntar Kristianstads kommun.
  Låneskulden har gått från noll till en miljard på mindre än fyra år och kostnaderna inom barn o utbildningsförvaltningen, arbete o välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen ökar kraftigt. Vad är då anledningen till att vi nu står inför kraftiga besparingar alternativt en ny skattehöjning i kommunen trots en nyligen genomförd skattehöjning 2014?

  Kostnadsökningen inom omsorgsförvaltningen förklaras till största delen av att vi blir fler äldre i kommunen. Kostnadsökningarna inom barn o utbildning och arbete o välfärd är till största delen relaterade till den oansvariga flykting och invandringspolitiken som bedrivs av de sju övriga riksdagspartierna.

  Kristianstads kommun har tagit emot många nysvenskar genom åren och det innebär att skolverksamheten i kommunen hela tiden måste expandera och nya skolor måste byggas. Då nordöstra Skåne inklusive Kristianstads kommun sedan länge har en svag arbetsmarknad innebär det att de som kommer hit ofta hamnar i arbetslöshet och därmed inte generar skatteintäkter som behövs för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Resultatet har blivit att kostnaderna för försörjningsstödet har ökat kraftigt i kommunen. Förutom att kommunens verksamheter måste byggas ut för att hantera befolkningsökningen pga. invandringen har vi även ett stort investeringsbehov i kommunen som t.ex. att bygga ett nytt badhus och renovera skolor m.m. Många viktiga investeringar som nu kommer att behöva skjutas på framtiden om inte kommunens låneskuld skall explodera i framtiden.

  Vi Sverigedemokrater har sedan länge sett vart hän det barkar och vid varje budgetfullmäktige varnat för att kommunens ekonomi är ansträngd och att det kommer att bli värre om inte Sverige får en normal invandringspolitik snart.

  Risken är nu mycket stor att vi får ytterligare höjd skatt i kommunen samt att region Skåne också höjer skatten då den kostsamma invandringspolitiken också slår hårt mot regionens ekonomi. Det finns två scenario framöver och det ena är kraftigt höjd skatt i kommunen och i region Skåne eller kraftiga besparingar och ökad press på de anställda inom kommunens verksamheter och inom sjukvården i Skåne.

  Även om fler fått upp ögonen för den kostsamma invandringspolitikens konsekvenser för den gemensamma välfärden tycks inte den rödgröna röran som styr landet ha förstått detta ännu trots ett kraftigt ökat väljarstöd för Sverigedemokraterna.

  Det finns ett konto i regeringens budget som hela tiden tillåts att öka ohämmat och det är kostnaderna för migrationen. Resultatet blir högre skatt för alla och en sämre välfärd för alla. Det finns idag bara ett parti som vill införa en normal invandringspolitik som gör att vår gemensamma välfärd kan få mer pengar på riktigt och det är Sverigedemokraterna.

  Niclas Nilsson
  Gruppledare SD Kristianstad

 • Sverigedemokraterna styrelse 2015

  Av jens.andersson den 4 februari, 2015
  0

  På årsmötet den 31 januari 2015 så valde medlemmarna i Kristianstad en ny styrelse för verksamhetsåret 2015


  Ordförande
  Annelie Fälth Simonsson


  Vice Ordförande
  Anders Nilsson


  Ledamöter
  Jens Andersson
  Sven-Ove Reimers
  Johnny Håkansson
  Andreas Lekandersson
  Carl-Henrik Nilsson


  Suppleanter
  Ulf Börkell
  Sven-Åke Hannevind
  Yvonne Svensson
  Niklas Lauden


  Valberedning
  Patrik Jönsson
  Anna Wigenstorp
  Niclas Nilsson


  Revisorer
  Patrik Jönsson
  Niclas Nilsson

  Revisorssuppleant
  Mikael Eskilandersson

 • Arbetslöshetskassan är arbetarens trygghet

  Av jens.andersson den 13 september, 2014
  0

  När samhället och den ekonomiska utvecklingen går mot sämre tider och där arbetslöshet drabbar befolkningen så behövs välfärdens trygghet och samhällets uppbackning. Eftersom taket i a-kassan inte har höjts sedan 2001 så får idag 9 av 10 inte 80 % av sin lön när man blir arbetslös. Detta ska jämföras med 2003 då nästan 7 av 10 fick 80 % av sin lön när man blev arbetslös. Därför föreslår vi Sverigedemokrater att a-kassan ska höjas från 680kr till 1200kr dem första hundra dagarna och därefter 800kr per dag. En kraftig höjning inledningsvis i kombination med en tydligare nedtrappning av ersättningsnivåerna jämfört mot idag medför dels att försäkringsskyddet ökar, dels att incitamenten att hitta ett arbete ökar. Denna tes är vedertagen inom forskningen.

  Två år efter den borgerliga regeringen tillträdde i september 2006 hade antalet anslutna till a-kassan minskat med ca en halv miljon personer. Huvudorsaken till denna nedgång var att regeringen införde en arbetslöshetsavgift. Regeringen rättade till sitt misstag 2014 men trots det så har oroväckande få hittat tillbaka till arbetslöshetskassorna.  Detta ser vi Sverigedemokrater som ett stort problem på både en individnivå och samhällsnivå. A-kassan är en viktig automatisk stabilisator som parerar en konjunkturell nergång då flera kan försörja sin familj utan att kostnaderna hamnar hos kommunerna via socialbidrag.

  Sverigedemokraterna föreslår att a-kassan ska bli en del av det generella socialföresäkringssystemet igenom att den ska skattefinansieras, istället för att som idag betalas via en av avgift till någon av landets 30 olika arbetslöshetskassor.

  Vi föreslår samtidigt att vi ska slå ihop alla de 30 a-kassorna till en centraliserad a-kassa. Förutom kraftigt differentierade avgifter har de separata administrationer, vilket leder till olika tolkningar och tillämpningar av regelverket.
  Samtidigt ser vi att den som jobbar deltid idag har fått sin rätt till a-kassa inskränkt från 300 till bara 75 dagar. Detta innebär att många tackar nej till ett deltidsarbete som skulle kunna leda till ett heltidsarbete. Här föreslår Sverigedemokraterna att även deltidsarbetslösa skyddas av arbetslöshetsskyddet under de ordinarie 300 dagarna.

  Jens Andersson
  Vice Ordförande SDU Skåne
  Kandiderar för Sverigedemokraterna i Kristianstad.