Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sida 5

Sverigedemokraterna Kristianstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kristianstad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Rapport från kommunfullmäktige i december

  Av jens.andersson den 13 december, 2016
  0

  Vi vill först be om ursäkt för att vår hemsida inte har uppdateras på ett tag, vi har haft några förändringar i vår organisation sedan årsmötet som har legat bakom detta.

  Årets sista kommunfullmäktige ägde rum på en av årets mysigaste och trevligaste dagar, Lucia!

  Carl-Henrik Nilsson var först upp i talarstolen idag och ställde en fråga om hur dialogen med Skånetrafiken har skett angående indragna turer och hållplatser i stadstrafiken i Kristianstad.

  Vår gruppledare Niclas Nilsson var uppe och gjorde ett förtydligande om vår protokollsanteckning som lämnas in i ärendet om redovisning av partistödet i kommunen.
  Protokollsanteckning från SD om partistöd

  Kommunfullmäktige hade även uppe tre motioner från Sverigedemokraterna för beslut.
  Under motionen om ”utdrag ur brottsregistret i äldreomsorgen” så poängterade Anders Nilsson i talarstolen det viktiga med att våra äldre och funktionsnedsatta ska känna sig trygga igenom att ha personer omkring sig som går att lita på. Ett enkelt sätt att göra detta är att begära ett utdrag ur brottsregistret vid anställning inom omsorgen.

  Motion – Jojo skolkort plus

  Motion – Utdrag ur brottsregistret äldreomsorgen

  Motion – Campingplats vid naturrumsparkeringen

  Hela kommunfullmäktige finns att se i efterhand på denna länk

   

  Carl-Henrik i talarstolen

  Carl-Henrik i talarstolen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kristianstads Lucia gästar fullmäktige

  Kristianstads Lucia gästar fullmäktige

  Anders Nilsson pratar om sin motion

  Anders Nilsson pratar om sin motion

  Text: Jens Andersson

   

   

   

 • Årsmöteshandlingar 2016

  Av jens.andersson den 16 februari, 2016
  0

  Här med bjuder SD Kristianstad in sina medlemmar till årsmöte för 2016!

  Inbjudan årsmöte 2016 SD-Kristianstad <—————Klicka på länken för att läsa handlingarna

  kristianstad

 • ”Anders Tell för fram rena felaktigheter”

  Av jens.andersson den 26 januari, 2016
  0

  ”Anders Tell för fram rena felaktigheter”

  Anders Tell (S) hävdar i Kristianstadsbladet den 23 januari att undertecknad har en skruvad världsbild. Jag hävdar att det är Tell som själv har det. I sina angrepp mot mig för han fram rena felaktigheter och han uppvisar stor okunskap, vilket är särskilt oroande med tanke på det uppdrag han har som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

  För det första har jag inte hävdat att Sverige är ockuperat. Det förtydligade jag också under kommunfullmäktigesammanträdet och hade Tell, som gott föredöme för elever, lyssnat på vad som framfördes av den som hade ordet hade han hört det. Det jag däremot hävdade är att den senaste tidens sexuella övergrepp, som skett bl a under festivaler i Stockholm men också under senaste nyårshelgen runt om i landet och där främst svenska tjejer blivit offer för gäng bestående av främst utländska män, är ett ockupationsbeteende. Massövergrepp, där man förnedrar andras kvinnor, är ett återkommande inslag i krigsliknande situationer.

  Tell ville under debatten förringa det som hänt och hänvisade till att pojkar i Sverige i alla tider emellanåt betett sig illa mot tjejer. Genom denna nonchalans, som Tell uppvisar, och vägran att inse varit problemen ligger utsätter han dessa tjejer för ytterligare kränkning. De sexuella övergrepp som ägt rum den senaste tiden i vårt land är inget som tidigare skett i den omfattning och på det sätt som nu inträffat. Samtidigt har man både från medier och polis försökt mörka dessa övergrepp. Om man, som Tell, inte accepterar hur verkligheten förhåller sig har man mycket små chanser att göra något åt problemen.

  För det andra har Tell uppenbarligen inte förstått mina resonemang kring nationer och han uppvisar stor okunskap. När jag talat om nationer i mina ideologiska resonemang har jag inte använt mig av den geopolitiska definitionen som i den politiska betydelsen är detsamma som ”land”. När jag talar i ideologiska termer om nationer är det den kulturbetonade definitionen om föreställningen om folk. En nation är ett kollektiv av människor som förenas av gemensamma faktorer såsom t ex språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner eller sociala normer. Judar och samer tillhör egna nationer inom den svenska nationalstaten. Det är därför de är erkända minoritetsgrupper i vårt land. Detta borde en barn- och utbildningsnämnds ordförande, med ansvar för Kristianstads skolväsende, kunna förstå.

  BJÖRN SÖDER (SD)
  Ledamot i kommunfullmäktige

 • Moderaterna har fel, badhuset är oskyldigt!

  Av jens.andersson den 25 september, 2015
  0

  Moderaterna påstår nu att bygget av ett nytt badhus slår mot nödvändiga investeringar i skolor eftersom ombyggnaden av Kulltorpsskolan skjuts upp. Detta är inte sant, vi har ett stort investeringsbehov framöver i kommunen med många prioriterade investeringar. Tyvärr medger inte kommunens ekonomi att vi kan genomföra alla viktiga investeringar så snabbt som vi skulle vilja.

  Anledningen till att vi inte kan hålla en högre investeringstakt än vi gör är kommunens dåliga ekonomi.  Kommunens dåliga ekonomi gör att vi behöver låna ca 250 miljoner till investeringar årligen de kommande fyra åren.

  Hade vi inte haft det stora inflödet av invandrare och flyktingar till kommunen som vi haft de senaste 10 åren hade kommunens ekonomi varit betydligt starkare och kommunalskatten hade också varit en till två kronor lägre. Den oansvariga invandringspolitiken i kommunen har drivit upp kostnaderna för Arbete & Välfärdsförvaltningen vilket bl.a. tydligt syns i budgeten för försörjningsstöd. Även barn & Utbildningsförvaltningen har stora kostnadsökningar pga. av en kraftig ökning av antalet barn till följd av invandringen. Det måste nu byggas en skola på Näsby för över 300 miljoner kronor för att hantera det kraftigt ökande antalet barn på just Näsby. Moderaterna skulle lika gärna kunna skylla den uppskjutna renoveringen av Kulltorpsskolan på denna stora investering. Den höga arbetslösheten bland invandrare gör att kommunens skatteintäkter inte har ökat i takt med befolkningsökningen, vilket har lett till en svag kommunal ekonomi och skattehöjningar som vi tyvärr kommer att få se fler av.

  Med andra ord, det är inte behovet av ett nytt badhus som gör att vissa skolinvesteringar skjuts på framtiden som moderaterna hävdar. Det är Fredrik Reinfeldts ”öppna era hjärtan politik” volket är detsamma som ”öppna era plånböcker” som i sin tur har lett till en svag kommunal ekonomi och hög kommunalskatt samt behovet att prioritera bland investeringarna.

  Niclas Nilsson
  Gruppledare SD Kristianstad

  Debattartikeln publicerades i KB den 23/9 2015