Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sida 4

Sverigedemokraterna Kristianstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kristianstad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Föreningstelefon

  Av jens.andersson den 30 juni, 2017
  0

  Styrelsen har beslutat att införskaffa en föreningstelefon och utsett Yvonne Svensson till ansvarig för denna.
  Tanken är att allmänheten skall kunna komma i kontakt med oss på ett enklare sätt om man har frågor och funderingar kring kommunföreningen eller lokalpolitiken.
  Föreningstelefonen är bemannad tisdagar kl. 18-20 och nås på telefonnummer: 0737-598 404.
  Övrig tid kan man skicka sms eller prata in på telefonsvaren

  Har man frågor och funderingar som rör partiet eller politiken generellt hänvisas som vanligt till partiets centrala telefonnummer: 010-10 11 500.

 • Rapport fullmäktige juni

  Av jens.andersson den 13 juni, 2017
  0

  Då var det dags för sista fullmäktige innan sommaruppehållet!

  Annelie Fälth Simonsson var först uppe idag under ledamöternas frågestund och frågade om könssegregerad simskola under sommaren. Anders Nilsson var härnäst uppe och frågade om det var sant att omsorgspersonal som inte fick sina 100% fick söka tider själv för att uppnå 100% av sin arbetstid annars fick dem löneavdrag nästkommande månad.

  Under punkten klimatberedningens slutrapport så var vår gruppledare Niclas Nilsson uppe och förtydligar varför vi inte deltar i beslutet.
  ”Vi sverigedemokrater valde att inte delta i beslutet om klimatberedningens slutrapport då vi inte anser att rapporten är klimatberedningens eftersom det inte upprättats några protokoll på beredningens möte som visar att beredningen har godkänt sin egen rapport och beslutat att skicka den vidare till kommunfullmäktige.”

  Niclas Nilsson

  ”Vidare anser vi det vara anmärkningsvärt att en beredning som har haft till uppgift att ta fram förslag för beslut i fullmäktige inte har haft ett enda protokollfört möte där ledamöterna i beredningen givits möjligheten att skriftligen kunna framföra sina synpunkter.”

  För övrigt så valdes Dick Nystrand in i byggnadsnämnden istället för Sven-Ove Hannevind.

  Till pausunderhållning så var ett gäng duktiga musikelever från Fröknegårdsskolan musikklass 8C och sjöng för kommunfullmäktige.

  Text: Jens Andersson
  Foto: Jens Andersson
  Publicerat av: Jens Andersson

 • Rapport från fullmäktige i Maj

  Av jens.andersson den 27 maj, 2017
  0

  Här kommer den vanliga rapporten efter fullmäktige! 

  Dagens KF började med att Annelie Fälth Simonsson ställde en fråga till BUNs ordförande Anders Tell (S) om Nationalencyklopedin kunde finnas tillgänglig för för de mindre barnen/elever på alla Kristianstads skolor och användas som ett bättre och ett säkrare källhänvisning i undervisningen men även ett sätt att få in mer kunskap.

  Anders Tell svarade med att han skulle ta detta med förvaltningschefen.

  Vår motion om att förbjuda tiggeri.
  •Niclas Nilsson pratade om att det var klart olämpligt att utländska medborgare kom till Sverige för att huvudsakligen försörja sig genom att vanemässigt tigga på våra gator och att istället se till att förbjuda det och uppmana länder där tiggarna har sitt medborgarskap att istället ta ansvar och ta itu med fattigdomen med hjälp av de miljontals kronor som Sverige via EU skänker till bl.a. Bulgarien och Rumänien.

  Gällande M-motionen om utreda möjligheter om ett parkeringshus under jord.
  •Carl-Henrik Nilsson betonade vikten med att fler parkeringsmöjligheter/platser i centrum skapar ett levande Stora Torg/Centrum och att vi behöver värna om stadens handlare men även se till att gynna bl.a. handeln och företag.
  •Niclas menade på om att städer ska kunna växa och blomstra ,måste bilar kunna ta sig fram i centrum även om han poängterade att det kan bli dyrt och kostsamt med ett sådant parkeringshus.

  M-Motion aktivt skolval.
  •Annelie upplyste konsekvensen med att ett aktivt skolval innebär att kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts och uppmanade därför att om kommunen antar detta så behöver man ta hänsyn till kommunens stora ytor och avstånd genom att erbjuda skolskjuts, även om det kommer bli synnerligt kostsamt.

  Vår motion om vägra anställa människor som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på det motsatta könet.
  •Niclas pratade om att Kristianstad kommun som är vår största arbetsgivare ska kunna neka någon anställning eftersom att det är kultur i Sverige att kvinnor och män hälsar på varandra genom handhälsning .Och om någon vägrar ta i hand kan det upplevas djupt kränkande av motparten och det var synnerligt viktigt att detta sedvana inte får fäste i vår kommun.

  Moderaternas motion om att ge eleverna i Kristianstads kommun möjlighet att till ökad måluppfyllelse.
  • Annelie yrkade bifall till KS förslag och föreslog att man hellre skulle satsa på mindre klasser och fler lärare än på en s.k. ”lov-skola.”

  KDs Motion om att införa en elevhälsogaranti i KK.
  Annelie yrkade bifall till KDs motion och menar på att vi behöver kraftfullt ta tag i problemet med att fler barn mår dåligt i skolorna och att möjligheten med att få prata med en kurator är minimal eftersom att ofta får flera skolor dela på samma kurator och besök kan ske under bara ett fåtal timmar om dagen.

  Text: Yvonne Svensson
  Bild: Yvonne Svensson
  Publicerat av: Jens Andersson

 • Demokratidag

  Av jens.andersson den 15 maj, 2017
  0

  Lördagen den 13/5 så höll SD Kristianstad demokratidag för sina medlemmar!

  Ett 30-tal medlemmar hade kommit för att delta på demokratidagen som hölls för att öka medlemmarnas inflytande i kommunföreningen.
  Medlemmarna fick chansen att uttrycka sina åsikter och idéer om hur Kristianstad kommun ska kunna förbättras och förändras.
  Många goda förslag kom fram på mötet som styrelsen kommer använda när man tar fram sitt valmanifest!

  Vi i styrelsen tackar alla som deltog på demokratidagen!

 • Rapport från fullmäktige i April

  Av jens.andersson den 20 april, 2017
  0

  Här kommer nästa rapport från fullmäktige av Sverigedemokraterna i Kristianstad!

  Under ledamöternas frågestund ställde Annelie Fälth Simonsson frågan till BUNs ordf. Anders Tell om det finns statistik för vår kommun på hur många(gymnasiet i första hand) lektioner som inte är lärarledda eller där man inte har lyckats sätta in vikarier. Annelie ställer frågan efter det har kommit upp i media dem senaste dagarna att det är ett stort bekymmer i många andra kommuner att lektioner inte är lärarledda p.g.a av lärarbrist så kommunerna inte kan sätta in vikarier.

  Gruppledare Niclas Nilsson var uppe och pratade under punkten årsredovisning för 2016 om hur en oansvarig flyktingpolitik kan påverka en årsredovisning negativt.

  Niclas yrkade bifall till Kommunens förvärv av Hammar 9:16 och tyckte att det skulle vara positivt för Kristianstads expansion. Niclas kritiserade även Centerns ställningstagande kring detta ärende och menade på att Kristianstad kan inte växa om man inte är beredd på att bygga ut.

  Niclas yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till medfinansiering till utbyggnaden av Skånebanan till dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm. Dock refererade han till protokolls-anteckningen som SD lämnade in under KS. Kommun och landsting kan tvingas att medfinansiera stora infrastrukturprojekt i framtiden utan att staten varken vill ta ansvar eller garantera att utbyggnaden kan av Skånebanan kan prioriteras eller komma med i utbyggnadsplaner 2018-2029.
  Vi i SD ser detta som ett undantag med medfinansiering i detta fall då det behövs för Kristianstads kommun fortsatta expansion men att det egentligen är statens ansvar att hantera stora infrastrukturprojekt.

  Niclas Nilsson

  Hela fullmäktigesammanträdet ser ni på —> https://www.youtube.com/watch?v=lAF6glAChdQ

  Text: Yvonne Svensson
  Foto: Yvonne Svensson
  Publiceras av Jens Andersson