Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sida 3

Sverigedemokraterna Kristianstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kristianstad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Rapport från fullmäktige i Maj

  Av jens.andersson den 27 maj, 2017
  0

  Här kommer den vanliga rapporten efter fullmäktige! 

  Dagens KF började med att Annelie Fälth Simonsson ställde en fråga till BUNs ordförande Anders Tell (S) om Nationalencyklopedin kunde finnas tillgänglig för för de mindre barnen/elever på alla Kristianstads skolor och användas som ett bättre och ett säkrare källhänvisning i undervisningen men även ett sätt att få in mer kunskap.

  Anders Tell svarade med att han skulle ta detta med förvaltningschefen.

  Vår motion om att förbjuda tiggeri.
  •Niclas Nilsson pratade om att det var klart olämpligt att utländska medborgare kom till Sverige för att huvudsakligen försörja sig genom att vanemässigt tigga på våra gator och att istället se till att förbjuda det och uppmana länder där tiggarna har sitt medborgarskap att istället ta ansvar och ta itu med fattigdomen med hjälp av de miljontals kronor som Sverige via EU skänker till bl.a. Bulgarien och Rumänien.

  Gällande M-motionen om utreda möjligheter om ett parkeringshus under jord.
  •Carl-Henrik Nilsson betonade vikten med att fler parkeringsmöjligheter/platser i centrum skapar ett levande Stora Torg/Centrum och att vi behöver värna om stadens handlare men även se till att gynna bl.a. handeln och företag.
  •Niclas menade på om att städer ska kunna växa och blomstra ,måste bilar kunna ta sig fram i centrum även om han poängterade att det kan bli dyrt och kostsamt med ett sådant parkeringshus.

  M-Motion aktivt skolval.
  •Annelie upplyste konsekvensen med att ett aktivt skolval innebär att kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts och uppmanade därför att om kommunen antar detta så behöver man ta hänsyn till kommunens stora ytor och avstånd genom att erbjuda skolskjuts, även om det kommer bli synnerligt kostsamt.

  Vår motion om vägra anställa människor som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på det motsatta könet.
  •Niclas pratade om att Kristianstad kommun som är vår största arbetsgivare ska kunna neka någon anställning eftersom att det är kultur i Sverige att kvinnor och män hälsar på varandra genom handhälsning .Och om någon vägrar ta i hand kan det upplevas djupt kränkande av motparten och det var synnerligt viktigt att detta sedvana inte får fäste i vår kommun.

  Moderaternas motion om att ge eleverna i Kristianstads kommun möjlighet att till ökad måluppfyllelse.
  • Annelie yrkade bifall till KS förslag och föreslog att man hellre skulle satsa på mindre klasser och fler lärare än på en s.k. ”lov-skola.”

  KDs Motion om att införa en elevhälsogaranti i KK.
  Annelie yrkade bifall till KDs motion och menar på att vi behöver kraftfullt ta tag i problemet med att fler barn mår dåligt i skolorna och att möjligheten med att få prata med en kurator är minimal eftersom att ofta får flera skolor dela på samma kurator och besök kan ske under bara ett fåtal timmar om dagen.

  Text: Yvonne Svensson
  Bild: Yvonne Svensson
  Publicerat av: Jens Andersson

 • Demokratidag

  Av jens.andersson den 15 maj, 2017
  0

  Lördagen den 13/5 så höll SD Kristianstad demokratidag för sina medlemmar!

  Ett 30-tal medlemmar hade kommit för att delta på demokratidagen som hölls för att öka medlemmarnas inflytande i kommunföreningen.
  Medlemmarna fick chansen att uttrycka sina åsikter och idéer om hur Kristianstad kommun ska kunna förbättras och förändras.
  Många goda förslag kom fram på mötet som styrelsen kommer använda när man tar fram sitt valmanifest!

  Vi i styrelsen tackar alla som deltog på demokratidagen!

 • Rapport från fullmäktige i April

  Av jens.andersson den 20 april, 2017
  0

  Här kommer nästa rapport från fullmäktige av Sverigedemokraterna i Kristianstad!

  Under ledamöternas frågestund ställde Annelie Fälth Simonsson frågan till BUNs ordf. Anders Tell om det finns statistik för vår kommun på hur många(gymnasiet i första hand) lektioner som inte är lärarledda eller där man inte har lyckats sätta in vikarier. Annelie ställer frågan efter det har kommit upp i media dem senaste dagarna att det är ett stort bekymmer i många andra kommuner att lektioner inte är lärarledda p.g.a av lärarbrist så kommunerna inte kan sätta in vikarier.

  Gruppledare Niclas Nilsson var uppe och pratade under punkten årsredovisning för 2016 om hur en oansvarig flyktingpolitik kan påverka en årsredovisning negativt.

  Niclas yrkade bifall till Kommunens förvärv av Hammar 9:16 och tyckte att det skulle vara positivt för Kristianstads expansion. Niclas kritiserade även Centerns ställningstagande kring detta ärende och menade på att Kristianstad kan inte växa om man inte är beredd på att bygga ut.

  Niclas yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till medfinansiering till utbyggnaden av Skånebanan till dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm. Dock refererade han till protokolls-anteckningen som SD lämnade in under KS. Kommun och landsting kan tvingas att medfinansiera stora infrastrukturprojekt i framtiden utan att staten varken vill ta ansvar eller garantera att utbyggnaden kan av Skånebanan kan prioriteras eller komma med i utbyggnadsplaner 2018-2029.
  Vi i SD ser detta som ett undantag med medfinansiering i detta fall då det behövs för Kristianstads kommun fortsatta expansion men att det egentligen är statens ansvar att hantera stora infrastrukturprojekt.

  Niclas Nilsson

  Hela fullmäktigesammanträdet ser ni på —> https://www.youtube.com/watch?v=lAF6glAChdQ

  Text: Yvonne Svensson
  Foto: Yvonne Svensson
  Publiceras av Jens Andersson

 • Rapport från kommunfullmäktige i mars

  Av jens.andersson den 14 mars, 2017
  0

  Februaris kommunfullmäktige blev tyvärr inställt men nu är vi tillbaka med en Sverigevänlig rapport från mars månads kommunfullmäktige.

  Som vanligt körde SD gruppen igång med en enkelfrågan.
  Björn Söder var uppe och frågade om det låga vattentrycket i Åhus och undrade om vattentornet i Åhus var igång.
  Tekniska nämndens ordförande Sven Nilsson(C) svarade Björn med att han skulle återkomma med svar till Björn.

  Dagen stora debattämne var om kommunen skulle införa klimatväxling eller inte. Gruppledare Niclas Nilsson var uppe i talarstolen och pratade om detta.
  ”Vi Sverigedemokrater valde att rösta nej till förslaget om klimatväxling då det inte kommer att ha någon som helst mätbar påverkan på den så kallade globala uppvärmning. Att lägga pengar och administrativ tid och energi på något som inte ger någon märkbar klimatpåverkan är inte försvarbart när kommunens ekonomi är ansträngd och det sparas på viktiga kärnverksamheter såsom omsorgen och skolan.”

  Två av våra motioner var uppe för behandling under fullmäktigemötet.
  Motionen om att bygga en gångbron vid Axonaskolan i Tollarp fick vi delvis igenom då tekniska nämnden har fått i uppdrag om att utreda frågan. Motionskrivaren Anders Nilsson var uppe och förklarade att han var nöjd att man skulle utreda frågan och beklagar dock att det frågan borde ha utreds tidigare då många skolelever rör sig över bilbron idag.

  Motion – Bygg en gångbro vid Axonaskolan

  Motion – Bygg ett landmärke på barbackatomten

  Fram mot slutet av mötet så togs två av våra interpellationer upp för debatt.
  En ställd från Niclas Nilsson till barn och utbildningsnämndens ordförande Anders Tell(S) om att undersöka extremism i våra skolor. Den andra från Annelie Fälth Simonsson till Anders Tell(S) om att hur barn som inte går i förskolan ska lära sig svenska.

  Interpellation – Undersök extremismen i skolorna

  Interpellation – Hur ska barnen lära sig svenska

   

  Text: Jens Andersson

 • SD Kristianstads årsmöte 2017

  Av jens.andersson den 27 februari, 2017
  0

  Under söndagen den 26 februari höll SD Kristianstad sitt årsmöte för 2017 i Rådhus Skåne!
  Ett 60-tal medlemmar och sympatisörer dök upp för att närvara på ett spännande och intressant möte.


  För första gången i föreningens historia så hade vi två stycken kandidater till ordförandeposten.
  Den sittande ordförande och kommunstyrelseersättaren Annelie Fälth Simonsson som ställdes mot riksdagsledamoten Björn Söder.
  Två bra kandidater, både är ett utmärkt val till att leda en lokalförening för SD. Både höll varsin presentation av sig själva och sedan gick det till sluten omröstning.
  Valet för medlemmarna föll på Björn Söder. Vi önskar honom lycka till att leda lokalföreningen under 2017 och in i valåret 2018.

  Björn Söder

  Annelie

  Vi tackar Annelie för sina två år som ordförande, hon kommer dock ta plats som ledamot i årets styrelse. Vi tackar även Anders Nilsson som efter för sina två som vice ordförande väljer att lämna styrelsen.


  Komplett styrelse för 2017

  Ordförande
  Björn Söder

  Vice ordförande
  Carl-Henrik Nilsson

  Ledamöter
  Sven-Ove Reimers – Kassör
  Jens Andersson – Sekreterare
  Annelie Fälth Simonsson
  Yvonne Svensson
  Niklas Laudén

  Suppleanter
  1. Ulf Börkell
  2. Fia Rosenstråle
  3. Dick Nystrand
  4. Kevin Barthel
  5. Dan Björk

  Styrelse SD Kristianstad 2017