Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sida 2

Sverigedemokraterna Kristianstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kristianstad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • GOD JUL!

  Av jens.andersson den 12 december, 2017
  0

  SD Kristianstad önskar alla medlemmar och sympatisörer GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

 • Byamöte i Åhus

  Av jens.andersson den 15 oktober, 2017
  0

 • Rapport från KF i september!

  Av jens.andersson den 21 september, 2017
  0

  Efter sommarens långa uppehåll så är det nu dags för kommunfullmäktige igen och här kommer en liten rapport från oss Sverigedemokrater.

  Idag tog det lite längre tid för oss Sverigedemokraterna att komma upp i talarstolen, under punkt 14, Kristianstad kommuns indelning i valkretsar vid valet 2018 så var vår gruppledare och yrkade bifall på att vi skall dela in Kristianstad kommun i två valkretsar vid valet.
  I ärendet efter, punkt 15, val av antal ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige i valet 2018 yrkade vi på att det skall vara 61 ledamöter. Tyvärr vann inte vårt förslag gehör utan antal ledamöter fastställdes till 65 från dagens 71 ledamöter.

  Ärendet om ABKs ägardirektiv så hade vi ett antal ändringsyrkande som du kan läsa i följande dokument
  SD Yrkande angående ägardirektiv ABK

  Text: Jens Andersson

   

   

 • Föreningstelefon

  Av jens.andersson den 30 juni, 2017
  0

  Styrelsen har beslutat att införskaffa en föreningstelefon och utsett Yvonne Svensson till ansvarig för denna.
  Tanken är att allmänheten skall kunna komma i kontakt med oss på ett enklare sätt om man har frågor och funderingar kring kommunföreningen eller lokalpolitiken.
  Föreningstelefonen är bemannad tisdagar kl. 18-20 och nås på telefonnummer: 0737-598 404.
  Övrig tid kan man skicka sms eller prata in på telefonsvaren

  Har man frågor och funderingar som rör partiet eller politiken generellt hänvisas som vanligt till partiets centrala telefonnummer: 010-10 11 500.

 • Rapport fullmäktige juni

  Av jens.andersson den 13 juni, 2017
  0

  Då var det dags för sista fullmäktige innan sommaruppehållet!

  Annelie Fälth Simonsson var först uppe idag under ledamöternas frågestund och frågade om könssegregerad simskola under sommaren. Anders Nilsson var härnäst uppe och frågade om det var sant att omsorgspersonal som inte fick sina 100% fick söka tider själv för att uppnå 100% av sin arbetstid annars fick dem löneavdrag nästkommande månad.

  Under punkten klimatberedningens slutrapport så var vår gruppledare Niclas Nilsson uppe och förtydligar varför vi inte deltar i beslutet.
  ”Vi sverigedemokrater valde att inte delta i beslutet om klimatberedningens slutrapport då vi inte anser att rapporten är klimatberedningens eftersom det inte upprättats några protokoll på beredningens möte som visar att beredningen har godkänt sin egen rapport och beslutat att skicka den vidare till kommunfullmäktige.”

  Niclas Nilsson

  ”Vidare anser vi det vara anmärkningsvärt att en beredning som har haft till uppgift att ta fram förslag för beslut i fullmäktige inte har haft ett enda protokollfört möte där ledamöterna i beredningen givits möjligheten att skriftligen kunna framföra sina synpunkter.”

  För övrigt så valdes Dick Nystrand in i byggnadsnämnden istället för Sven-Ove Hannevind.

  Till pausunderhållning så var ett gäng duktiga musikelever från Fröknegårdsskolan musikklass 8C och sjöng för kommunfullmäktige.

  Text: Jens Andersson
  Foto: Jens Andersson
  Publicerat av: Jens Andersson