Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sverigedemokraterna i Kristianstad | Sida 19

Sverigedemokraterna Kristianstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kristianstad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Våra motioner i Kristianstads kommunfullmäktige

  Av niclas.nilsson den 8 augusti, 2010
  0

  För att läsa motionerna måste du ha Adobe Acrobat Reader eller någon annan PDF-läsare installerad på din dator.

  Motioner

  Se våra senaste motioner nedan (uppdaterat den 8:e augusti 2010):

  Drogtesta högstadie- och gymnasieelever.

  Laddstolpar centralt i Kristianstads kommun.

  Redovisa kostnaderna för invandring- och flyktingmottagning.

  Tankställe för flytande biogas.

  Uppgraderingsanläggning för flytande biogas.

  Utdrag ur brottsregistret vid arbete inom äldreomsorgen – Mer om motionen finns i en nyare artikel längre upp på sidan

  Teckna nollavtal med Migrationsverket – Mer om motionen finns i en nyare artikel längre upp på sidan

  Vi har fått en motion bifallen och två motioner besvarade. Motionen där vi vill att motioner lagda i Kristianstads kommunfullmäktige skall finnas tillgängliga på kommunens hemsida är bifallen och kommer att verkställas till hösten 2009. Motionen där vi förslår att äldreomsorgen skall använda sig av terapihundar för att öka livskvaliten hos våra äldre, har besvarats av kf och det innebär att skall väga mot andra vårdformer inom äldreomsorgen i framtiden. Vår motion att bygga dagis i Yngsjö samt ungdomsverksamhet i Yngsjö har delvis besvarats genom att kommunen i takt med den ökande inflyttning till Yngsjö kommer att tillgodose behovet av dagisplatser där.

  Motion Terapihundar

  Motioner på kommunens hemsida

  Motion Dagis i Ynsjö

  Övriga motioner:

  I syfte att förbättra för fiskeintresserade såväl i kommunen som utanför kommunen har vi lagt en motion där vi föreslår en upprustninga av befintliga båtramper och därtillhörande parkeringasplatser samt byggandet av nya båtramper och parkeringsplatser för att underlätta för fiskare med båt att komma ut i kommunens vattendrag. Denna motion avslogs med motiveringen att det finns inga pengar för dett ändamål i dagsläget. Vi har även lägt en motion där vi förslår att kommunen skall installera mindre anläggningar av solvärme, solceller och vindkraftverk på kommunens högstadieskolor och gymnasieskolor för att främja främja våra ungdomars intresse för förnöjbara energiformer. Denna motion avslogs med motiveringen att vi har för mycket skadegörelse på våra skolor och dessa anläggningar då skulle förstöras snabbt.

  Vi har även lagt en motion om att förbjuda mopedkörning på kommunens badplatser och tydligt skylta om detta. Motionen avslogs med motiveringen att det redan är förbjudet och därför behover man inte skylta om det. Man skulle med detta resonemang kunna ta bort alla förbudsskyltar med motiveringen att folk skall känna till vad som är förbjudet och inte oavsett om det finns skyltar eller inte.

  Med anledning av att flykting och invandringsmottagning kostar mycket pengar, har vi lagt en motion där vi anser att kommunen på ett klart och tydligt sätt skall redogöra för vilka kostnader kommunen har för denna politik. Denna motion är ännu inte färdigbehandlad.

  Motion båtramper och parkeringsplatser

  Motion solvärme, solceller och vindkraftverk

  Motion kostnader för invandringen

  Motion mopedförbud på badplatser

 • Lokalförening för SDU har bildats.

  Av niclas.nilsson den 29 maj, 2010
  0

  SDU-medlemmar hemmahörande i nordöstra Skåne röstade på lördagen den 29:e maj fram en styrelse och en valberedning för SDU Skåne nordost. Den nybildade lokalförening omfattar kommunerna: Hässleholm, Osby, Östra göinge, Kristianstad och Bromölla.

  Nedan följer en beskrivning av styrelsen samt valberedningen.

  Styrelsen.

  Ordförande: Marlen Jensen, 21 år, Kristianstad.

  Vice ordförande: Hanna Nilsson, 24 år, Hässleholm.

  Sekreterare: Charlott Qvick, 23 år, Kristianstad.

  Ledamot: Thale-Marie Haugen Classon, 19 år, Kristianstad.

  Ledamot: Jens Andersson, 19 år, Kristianstad.

  Kassör: Carl Palmér, 23 år, Degeberga.

  Revisor: Christoffer Möllerström, 25 år, Kristianstad.

  Valberedningen.

  André Jonsson, 26 år, Osby.

  Christoffer Möllerström, 25 år, Kristianstad.

  Chang Frick, 27 år, Kristianstad.

 • Trevligt utbildningsmöte arrangerat av SDU

  Av niclas.nilsson den 21 mars, 2010
  0


  Mattias Karlsson pratade om partiets ideologiska värdegrund.

  Mellan föreläsningarna fanns det tid för fika och en chans att knyta nya kontakter.


  Under lördagen den 13:e mars anordnade SDU Skåne nordost ett utbildningsmöte för ungdomsföreningens medlemmar och andra inbjudna som var nyfikna på Sverigedemokraterna. Ett fyrtiotal nya och gamla ansikten samlades på Regionmuséet denna eftermiddag för att lyssna på olika företrädare inom partiet och givetvis även för att få möjlighet att träffa och umgås med likasinnade.
  Niclas Nilsson, ordförande för Sverigedemokraterna i Kristianstad, hälsade alla välkomna och lämnade därefter över ordet till Jens Leandersson, ordförande för syddistriktet. Jens berättade hur moderpartiet arbetar när de är ute på exempelvis marknader. Han manade åhörarna att visa att i den här organisationen har vi roligt och pratade om vikten av att bjuda väljarna på ett annorlunda och positivt bemötande som skapar avtryck.
  Efter fikan då det serverades kaffe och frukostbulle var Mattias Karlsson, presschef för Sverigedemokraterna, nästa person att tala. Partiets ideologiska värdegrund föreläste Mattias om. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt samt socialkonservativt parti vilket betyder att vi vill stärka den folkliga gemenskapen i samhället där en omfattande välfärdsmodell skyddar medborgaren. De konservativa inslagen i Sverigedemokraternas politik gör att partiet hellre använder väl beprövade metoder istället för att vända sig till nya och osäkra idéer som kan visa sig vara destruktiva och föra utvecklingen två steg bakåt, menade Mattias.
  Som avslutning på ett lyckat och intressant utbildningsmöte berättade Fredrik Ottesen, ordförande för SDU syd, och Chang Frick från SDU Skåne nordost om framtida aktiviteter inom Sverigedemokratisk ungdom som bland annat innefattar besök på skolor och festivaler.

 • Kristianstads Kommunförening

  Av niclas.nilsson den 21 mars, 2010
  0

  Radhuset

  Niclas Nilsson, Ordförande och kassör

  Olle Sjöholm, Vice ordförande och sekreterare

  Roland Månsson, ord. ledamot

  Chang Frick, förste suppleant

  Mikael Persson, andre suppleant

  Christoffer Möllerström, tredje suppleant

 • Gå med i SDU gratis

  Av niclas.nilsson den 29 juli, 2009
  0

  Gå med i vårt ungdomsförbund.
  Aktiviteten inom Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) har ökat det senaste året och kommer så fortsätta göra under 2009.

  Det är kul att vara med i SDU, det är lärorikt att vara med i SDU, det är coolt att vara med i SDU. Det är hos SDU framtidens politiker fostras.

  Du som är 80- eller 90-talist: gå med i SDU nu och var med och skriv historia!
  Som en liten julklapp har SDU nu gjort medlemskapet gratis. Medlemskap tecknas på denna sida: http://sdungdom.se/medlem.php

  Vi har som målsättning att nå 1000 medlemmar under 2009 vilket skulle ge oss ett rejält ekonomiskt tillskott i form av statsbidrag.