Motioner | Sverigedemokraterna i Kristianstad

Motioner

Våra motioner från SD Kristianstad

Här kan ni se våra lagda motioner!

 • Motioner 2012

  Av niclas.nilsson den 17 november, 2012
  0

  Här är några av dem motioner vi i Sverigedemokraterna Kristianstad har lagt under året.

   

  Förbjud vanemässigt tiggande i Kristianstad (bettleri).

  Nyligen la Niclas Nilsson en motion om att förbjuda bettleri, eller: vanemässigt tiggeri, i centrala Åhus och Kristianstad för att möta den ökning av kringresande bedragare som utnyttjar människors välvilja. Med den sociallagstiftning vi har i Sverige finns det ingen anledning för människor som lagligen bor i Sverige att tigga på gatorna. Istället handlar det oftast om utländska kriminella ligor som har satt tiggeriet i system och åker runt mellan städerna.

  Klicka här för att läsa mer (.pdf).

   

  Ökad rättssäkerhet vid ansökan om försörjningsstöd.

  Emellanåt dyker där upp fall med socialbidragstagare som inte har varit tillräckligt införstådda med vilka regler som gäller för att erhålla försörjningsstöd. Där bidragstagaren inte har meddelat Arbete- och välfärdsförvaltningen om sin utlandsvistelse till exempel. Därför har vi i Sverigedemokraterna föreslagit att personer som uppbär försörjningsstöd ska skriva under en typ av kontrakt som visar att dem känner till reglerna för försörjningsstöd.

  Klicka här för att läsa mer (.pdf).

   

  Utdrag ur brottsregistret vid nyanställning inom omsorgen.

  Bland det viktigaste för en människa är att kunna känna sig trygg i sitt hem. Än värre är det när personer som ska vårda dig bryter denna grundläggande rättighet. Därför är det självklart att personer som ska arbeta med att vårda äldre bl.a. i deras hem kan styrka sin lämplighet för jobbet. Nyanställda inom äldreomsorgen ska därför visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, anser vi i Sverigedemokraterna. Denna bakgrundskoll gör man redan inom skola och barnomsorg, men varför äldreomsorgen inte har anammat samma rutin är helt oförståeligt. Helt säker hade man förstås inte kunnat bli men vi hade garanterat fångat upp fler olämpliga vårdare med den här reformen. Detta förslag var endast Sverigedemokraterna och Kristianstadsbygdens Framtid positiva till trots att reformen inte innebär några ökade kostnader för kommunen, enbart ökad trygghet.

  Klicka här för att läsa mer (.pdf).

  Se debatten från kommunfullmäktige genom att klicka här.

   

  Teckna nollavtal med Migrationsverket gällande mottagandet av flyktingar och invandrare.

  Den nuvarande invandringspolitiken ställer för låga krav på självförsörjning för nyanlända invandrare och har för dåliga kontroller på att de asylsökande har reella skyddsbehov och inte bara är välfärdsmigranter. Detta i kombination med den redan svåra arbetslösheten i samhället gör att kommunens budget blir hårt ansträngd när socialbidragsutbetalningarna ökar. Därför bör Kristianstad kommun teckna ett så kallat nollavtal med Migrationsverket och begära full ersättning från staten för de flyktingar/invandrare som med stöd av EBO-lagen väljer att bosätta sig i kommunen. Även denna motion hade enbart stöd av Sverigedemokraterna och Kristianstadsbygdens Framtid i kommunfullmäktige. 10 ledamöter röstade för motionen, 61 röstade emot.

  Klicka här för att läsa mer (.pdf).

  Se debatten från kommunfullmäktige genom att klicka här.

 • Våra motioner i Kristianstads kommunfullmäktige

  Av niclas.nilsson den 8 augusti, 2010
  0

  För att läsa motionerna måste du ha Adobe Acrobat Reader eller någon annan PDF-läsare installerad på din dator.

  Motioner

  Se våra senaste motioner nedan (uppdaterat den 8:e augusti 2010):

  Drogtesta högstadie- och gymnasieelever.

  Laddstolpar centralt i Kristianstads kommun.

  Redovisa kostnaderna för invandring- och flyktingmottagning.

  Tankställe för flytande biogas.

  Uppgraderingsanläggning för flytande biogas.

  Utdrag ur brottsregistret vid arbete inom äldreomsorgen – Mer om motionen finns i en nyare artikel längre upp på sidan

  Teckna nollavtal med Migrationsverket – Mer om motionen finns i en nyare artikel längre upp på sidan

  Vi har fått en motion bifallen och två motioner besvarade. Motionen där vi vill att motioner lagda i Kristianstads kommunfullmäktige skall finnas tillgängliga på kommunens hemsida är bifallen och kommer att verkställas till hösten 2009. Motionen där vi förslår att äldreomsorgen skall använda sig av terapihundar för att öka livskvaliten hos våra äldre, har besvarats av kf och det innebär att skall väga mot andra vårdformer inom äldreomsorgen i framtiden. Vår motion att bygga dagis i Yngsjö samt ungdomsverksamhet i Yngsjö har delvis besvarats genom att kommunen i takt med den ökande inflyttning till Yngsjö kommer att tillgodose behovet av dagisplatser där.

  Motion Terapihundar

  Motioner på kommunens hemsida

  Motion Dagis i Ynsjö

  Övriga motioner:

  I syfte att förbättra för fiskeintresserade såväl i kommunen som utanför kommunen har vi lagt en motion där vi föreslår en upprustninga av befintliga båtramper och därtillhörande parkeringasplatser samt byggandet av nya båtramper och parkeringsplatser för att underlätta för fiskare med båt att komma ut i kommunens vattendrag. Denna motion avslogs med motiveringen att det finns inga pengar för dett ändamål i dagsläget. Vi har även lägt en motion där vi förslår att kommunen skall installera mindre anläggningar av solvärme, solceller och vindkraftverk på kommunens högstadieskolor och gymnasieskolor för att främja främja våra ungdomars intresse för förnöjbara energiformer. Denna motion avslogs med motiveringen att vi har för mycket skadegörelse på våra skolor och dessa anläggningar då skulle förstöras snabbt.

  Vi har även lagt en motion om att förbjuda mopedkörning på kommunens badplatser och tydligt skylta om detta. Motionen avslogs med motiveringen att det redan är förbjudet och därför behover man inte skylta om det. Man skulle med detta resonemang kunna ta bort alla förbudsskyltar med motiveringen att folk skall känna till vad som är förbjudet och inte oavsett om det finns skyltar eller inte.

  Med anledning av att flykting och invandringsmottagning kostar mycket pengar, har vi lagt en motion där vi anser att kommunen på ett klart och tydligt sätt skall redogöra för vilka kostnader kommunen har för denna politik. Denna motion är ännu inte färdigbehandlad.

  Motion båtramper och parkeringsplatser

  Motion solvärme, solceller och vindkraftverk

  Motion kostnader för invandringen

  Motion mopedförbud på badplatser