Moderaterna har fel, badhuset är oskyldigt! | Sverigedemokraterna Kristianstad

Moderaterna har fel, badhuset är oskyldigt!

Moderaterna påstår nu att bygget av ett nytt badhus slår mot nödvändiga investeringar i skolor eftersom ombyggnaden av Kulltorpsskolan skjuts upp. Detta är inte sant, vi har ett stort investeringsbehov framöver i kommunen med många prioriterade investeringar. Tyvärr medger inte kommunens ekonomi att vi kan genomföra alla viktiga investeringar så snabbt som vi skulle vilja.

Anledningen till att vi inte kan hålla en högre investeringstakt än vi gör är kommunens dåliga ekonomi.  Kommunens dåliga ekonomi gör att vi behöver låna ca 250 miljoner till investeringar årligen de kommande fyra åren.

Hade vi inte haft det stora inflödet av invandrare och flyktingar till kommunen som vi haft de senaste 10 åren hade kommunens ekonomi varit betydligt starkare och kommunalskatten hade också varit en till två kronor lägre. Den oansvariga invandringspolitiken i kommunen har drivit upp kostnaderna för Arbete & Välfärdsförvaltningen vilket bl.a. tydligt syns i budgeten för försörjningsstöd. Även barn & Utbildningsförvaltningen har stora kostnadsökningar pga. av en kraftig ökning av antalet barn till följd av invandringen. Det måste nu byggas en skola på Näsby för över 300 miljoner kronor för att hantera det kraftigt ökande antalet barn på just Näsby. Moderaterna skulle lika gärna kunna skylla den uppskjutna renoveringen av Kulltorpsskolan på denna stora investering. Den höga arbetslösheten bland invandrare gör att kommunens skatteintäkter inte har ökat i takt med befolkningsökningen, vilket har lett till en svag kommunal ekonomi och skattehöjningar som vi tyvärr kommer att få se fler av.

Med andra ord, det är inte behovet av ett nytt badhus som gör att vissa skolinvesteringar skjuts på framtiden som moderaterna hävdar. Det är Fredrik Reinfeldts ”öppna era hjärtan politik” volket är detsamma som ”öppna era plånböcker” som i sin tur har lett till en svag kommunal ekonomi och hög kommunalskatt samt behovet att prioritera bland investeringarna.

Niclas Nilsson
Gruppledare SD Kristianstad

Debattartikeln publicerades i KB den 23/9 2015