”Mellan Enköping och Boden finns inte ett enda förband” | Sverigedemokraterna Kristianstad

”Mellan Enköping och Boden finns inte ett enda förband”

Robert Ericsson

Robert Ericsson

Tisdagen den åttonde oktober arrangerade Distrikt Syd ett försvarspolitiskt seminarium för alla medlemmar. Mötet ägde rum i Hässleholm, och inbjuden talare var Robert Ericsson, som sitter i Riksdagsgruppens försvarspolitiska råd. Han är alltså rådgivare till riksdagsgruppen. Till yrket är han fänrik i armén. Mötet blev mycket lyckat men den beskrivning Robert Ericsson gav av den svenska krigsmaktens tillstånd var sannerligen inte upplyftande.  

Robert Ericsson

Robert Ericsson. I bakgrunden ses Björn Söder och Mikael Jansson på ett studiebesök i försvaret.

Tisdagen den åttonde oktober arrangerade Distrikt Syd ett försvarspolitiskt seminarium för alla medlemmar. Mötet ägde rum i Hässleholm, och inbjuden talare var Robert Ericsson, som sitter i Riksdagsgruppens försvarspolitiska råd. Han är alltså rådgivare till riksdagsgruppen. Till yrket är han fänrik i armén. Mötet blev mycket lyckat men den beskrivning Robert Ericsson gav av den svenska krigsmaktens tillstånd var sannerligen inte upplyftande.  

Sverigedemokraterna vill stärka det svenska försvaret betydligt. Det rör sig om att återupprätta nedlagda förband, till exempel en av de skånska flygflottiljerna, och den i Uppsala. SD vill också återinföra värnplikten, och att armén ska bestå av sex brigader. En brigad är alltså cirka 5000 soldater. Detta kommer förstås att kosta, men om försvaret kommer upp i den storlek och styrka som SD vill, så kommer kostnaden ändå inte att vara större än motsvarande två procent av BNP. Nu används en procent av BNP till försvaret.

Robert Ericsson berättade skrämmande saker från de studiebesök som riksdagsledamöterna, till exempel Björn Söder och Mikael Jansson, avlagt på olika förband. När det gäller flottan, så är den främsta klassen av stridande fartyg, Visbykorvetterna, enligt Robert Ericsson att beskriva som ”ett komplett fiasko”. Det finns personal för endast 3,5 av sju korvetter (fem av dem Visby-klass), men ännu värre är, att man inte fått beväpningen att fungera. Sjörobotarna går inte att avskjuta, och lyckan för helikoptern är 1,7 meter för liten, och förvarar man helikoptern på däck, så syns den på radar (vilket fartyget är byggt för att inte göra).

När det gäller flygvapnet, så är det brist på reservdelar till Gripen, så man kannibaliserar en del av de plan man har. Av 204 beställda Gripen, så är endast 72 operativa, men ”det är endast kanske bara 35 som verkligen går att använda”.

När det gäller artilleriet, så har det en enda fungerande helt modern kanon. Helikopter-projektet ”Helikopter 14” beskrev Robert Ericsson också som helt misslyckat, ett projekt till enorma kostnader, som gett tveksamma resultat. ”Helikopter 14” är ett EU-projekt.

Försvarets haveri beror till stor del på ointresse från de styrande politikerna. Om man till det tillägger inkompetens, försök till detaljstyrning, och dåligt politiskt ledarskap, och försämrade anslag, så börjar man få en bild av orsakerna. Sverigedemokraterna vill göra mycket för vårt förvar, det ovan nämnda, men även sådant som att nya ubåtar bör köpas in, Gotland återupprustas med 2500 man, och marinbaserna i Härnösand, Gotland, och Göteborg åter ställas i stånd.

Den svenska försvaret är nu inte bara inkapabelt att försvara Sverige, det är värre än då, de andra partierna i riksdagen har inte ens som ambition att försvara Sverige! Vill du veta mer om Sverigedemokratisk försvarspolitik, kan du gå in på bloggen Lantvärnet.

Viggen, Robert Ericsson, Mikael Eskilandersson

Viggen, Robert Ericsson, Mikael Eskilandersson

 

Publikfråga

Publikfråga