Kommun- och landstingskonferens i Västerås | Sverigedemokraterna Kristianstad

Kommun- och landstingskonferens i Västerås

Västerås

Trähus i den gamla delen av Västerås. Alla foton: Hans-Olof Andersson

Lördagen den 27 och söndagen den 28 oktober var det kommun- och landstingskonferens i Västerås. Över 300 Sverigedemokrater från hela landet debatterade politiska program och motioner och deltog i seminarier. Från syddistriktet, alltså Skåne och Kronoberg, deltog många namnkunniga politiker, inklusive de flesta av ”våra” riksdagsledamöter. En sådan här konferens är ett viktigt tillfälle att ”knyta ihop” partiet: Politiker på alla de tre politiska nivåerna får träffas.

Kommun- och landstingspolitik skiljer ju sig mycket över landet, eftersom behoven och utmaningarna skiljer sig åt. Det finns storstads- och glesbygdskommuner, med allt mellan 3000 och 870 000 invånare, och landstingen har allt från 55000 till 2 000 000 invånare. så när det gäller att ta fram en partigemensam politik på dessa nivåer så gäller det att komma fram till politik som kan tjäna som riktlinjer, som sen får varieras efter de lokala behoven.

Erik Almqvist och Johnny Skalin berättar om kommunala budgetar

 

Heidi Kronvall, Bjuv, Lars-Johan Hallgren, Malmö.

 

Riksdagsman Tony Wiklander, Åstorp

 

Patrik Ehn, Göteborg, och Hans-Olof Andersson, Lund på seminarium om yttrandefrihet

 

Britt Kjellgren, Kent Kjellgren, och Carin Forsell, samtliga från Helsingborg