Insändare | Sverigedemokraterna Kristianstad

Insändare

Insändare från SD Kristianstad

Här kan ni se SD Kristianstads insändare i tidningar osv.

 • Ovärdig generalisering av Sverigedemokrater

  Av jens.andersson den 24 januari, 2017
  0

  Anders Tells referat från debatten i Bromölla mellan Jimmie Åkesson (SD) och Ardalan Shekarabi (S) är som hämtad från en saga. Anders Tell försöker än en gång att vara lustig.

  Lustigt var det nog för Anders Tell att Kristianstadsbladet i sitt utmärkta reportage inte publicerade någon bild på fackpampar och röda politiker som denna dag mobiliserat för att visa upp sina illröda fanor, snopet men rättvist.
  Rättvist eftersom merparten av de politiskt intresserade människorna som ville se debatten var SD-anhängare. Många förnuftiga människor som vill se en förändring sympatiserar i dag med SD.

  Sverigedemokraterna har lösningar på många problem och utmaningar.
  Införandet av lärlingsplatser är bara en i raden. Vi ser nu att flera riksdagspartier kopierar vår politik.

  Detta ser vi som ett kvitto på att SD har rätt politik. Anders Tell målar upp en bild av att 28,8 procent (enligt opinionsundersökning 15-18 januari 2016 genomförd av Yougov) av väljarna, de som röstar på Sverigedemokraterna är ”hotare och hatare”. Detta är naturligtvis inte sant. Jag aldrig vare sig hatat eller hotat någon människa på grund av ursprung, religion eller sexuell läggning. Anders Tells generalisering är både ovärdig och kränkande.

  Anders Tell har ägnat tid att hitta dåliga exempel på Facebook.

  Det har jag också.

  Listan kan göras lång på företrädare för Socialdemokraterna som använt oacceptabla tillmälen.

  Socialdemokrat i Filipstad:” Palestinier blir slaktade av judesvinen”.

  Socialdemokrat i Tingsryd kallar EU-migranter för ”pack” och skriver vidare att han tycker ”de ska skickas tillbaka med bananbåt där de kommer ifrån”.

  Socialdemokrat invald i Landskrona kommunfullmäktige kallade en busschaufför nyligen för ” jävla blatte”. Anders Tell bör städa upp framför egen dörr och ägna sig åt att hjälpa sitt eget parti Socialdemokraterna i värdegrundsarbetet.

  Även på lokal nivå finns mer att önska.

  En folkvald Socialdemokrat i Kristianstads kommunfullmäktige beskrev på denna tidnings Facebooksida efter debatten Jimmie Åkesson som ”brunskjorta”.

  Tilläggas kan också att en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna under debatten i Bromölla blev bespottad av en anhängare till Socialdemokraterna.

  Det är inte ett dugg käckt Anders Tell.

  Carl-Henrik Nilsson
  SD Kristianstad

  Artikeln publicerades 11 oktober 2016.

 • ”Anders Tell för fram rena felaktigheter”

  Av jens.andersson den 26 januari, 2016
  0

  ”Anders Tell för fram rena felaktigheter”

  Anders Tell (S) hävdar i Kristianstadsbladet den 23 januari att undertecknad har en skruvad världsbild. Jag hävdar att det är Tell som själv har det. I sina angrepp mot mig för han fram rena felaktigheter och han uppvisar stor okunskap, vilket är särskilt oroande med tanke på det uppdrag han har som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

  För det första har jag inte hävdat att Sverige är ockuperat. Det förtydligade jag också under kommunfullmäktigesammanträdet och hade Tell, som gott föredöme för elever, lyssnat på vad som framfördes av den som hade ordet hade han hört det. Det jag däremot hävdade är att den senaste tidens sexuella övergrepp, som skett bl a under festivaler i Stockholm men också under senaste nyårshelgen runt om i landet och där främst svenska tjejer blivit offer för gäng bestående av främst utländska män, är ett ockupationsbeteende. Massövergrepp, där man förnedrar andras kvinnor, är ett återkommande inslag i krigsliknande situationer.

  Tell ville under debatten förringa det som hänt och hänvisade till att pojkar i Sverige i alla tider emellanåt betett sig illa mot tjejer. Genom denna nonchalans, som Tell uppvisar, och vägran att inse varit problemen ligger utsätter han dessa tjejer för ytterligare kränkning. De sexuella övergrepp som ägt rum den senaste tiden i vårt land är inget som tidigare skett i den omfattning och på det sätt som nu inträffat. Samtidigt har man både från medier och polis försökt mörka dessa övergrepp. Om man, som Tell, inte accepterar hur verkligheten förhåller sig har man mycket små chanser att göra något åt problemen.

  För det andra har Tell uppenbarligen inte förstått mina resonemang kring nationer och han uppvisar stor okunskap. När jag talat om nationer i mina ideologiska resonemang har jag inte använt mig av den geopolitiska definitionen som i den politiska betydelsen är detsamma som ”land”. När jag talar i ideologiska termer om nationer är det den kulturbetonade definitionen om föreställningen om folk. En nation är ett kollektiv av människor som förenas av gemensamma faktorer såsom t ex språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner eller sociala normer. Judar och samer tillhör egna nationer inom den svenska nationalstaten. Det är därför de är erkända minoritetsgrupper i vårt land. Detta borde en barn- och utbildningsnämnds ordförande, med ansvar för Kristianstads skolväsende, kunna förstå.

  BJÖRN SÖDER (SD)
  Ledamot i kommunfullmäktige

 • Invandringspolitikens ekonomiska baksmälla! 2015-06-15

  Av jens.andersson den 15 juni, 2015
  0

  Den 4 juni kunde KB:s läsare läsa om de tuffa ekonomiska tider som väntar Kristianstads kommun.
  Låneskulden har gått från noll till en miljard på mindre än fyra år och kostnaderna inom barn o utbildningsförvaltningen, arbete o välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen ökar kraftigt. Vad är då anledningen till att vi nu står inför kraftiga besparingar alternativt en ny skattehöjning i kommunen trots en nyligen genomförd skattehöjning 2014?

  Kostnadsökningen inom omsorgsförvaltningen förklaras till största delen av att vi blir fler äldre i kommunen. Kostnadsökningarna inom barn o utbildning och arbete o välfärd är till största delen relaterade till den oansvariga flykting och invandringspolitiken som bedrivs av de sju övriga riksdagspartierna.

  Kristianstads kommun har tagit emot många nysvenskar genom åren och det innebär att skolverksamheten i kommunen hela tiden måste expandera och nya skolor måste byggas. Då nordöstra Skåne inklusive Kristianstads kommun sedan länge har en svag arbetsmarknad innebär det att de som kommer hit ofta hamnar i arbetslöshet och därmed inte generar skatteintäkter som behövs för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Resultatet har blivit att kostnaderna för försörjningsstödet har ökat kraftigt i kommunen. Förutom att kommunens verksamheter måste byggas ut för att hantera befolkningsökningen pga. invandringen har vi även ett stort investeringsbehov i kommunen som t.ex. att bygga ett nytt badhus och renovera skolor m.m. Många viktiga investeringar som nu kommer att behöva skjutas på framtiden om inte kommunens låneskuld skall explodera i framtiden.

  Vi Sverigedemokrater har sedan länge sett vart hän det barkar och vid varje budgetfullmäktige varnat för att kommunens ekonomi är ansträngd och att det kommer att bli värre om inte Sverige får en normal invandringspolitik snart.

  Risken är nu mycket stor att vi får ytterligare höjd skatt i kommunen samt att region Skåne också höjer skatten då den kostsamma invandringspolitiken också slår hårt mot regionens ekonomi. Det finns två scenario framöver och det ena är kraftigt höjd skatt i kommunen och i region Skåne eller kraftiga besparingar och ökad press på de anställda inom kommunens verksamheter och inom sjukvården i Skåne.

  Även om fler fått upp ögonen för den kostsamma invandringspolitikens konsekvenser för den gemensamma välfärden tycks inte den rödgröna röran som styr landet ha förstått detta ännu trots ett kraftigt ökat väljarstöd för Sverigedemokraterna.

  Det finns ett konto i regeringens budget som hela tiden tillåts att öka ohämmat och det är kostnaderna för migrationen. Resultatet blir högre skatt för alla och en sämre välfärd för alla. Det finns idag bara ett parti som vill införa en normal invandringspolitik som gör att vår gemensamma välfärd kan få mer pengar på riktigt och det är Sverigedemokraterna.

  Niclas Nilsson
  Gruppledare SD Kristianstad

 • Arbetslöshetskassan är arbetarens trygghet

  Av jens.andersson den 13 september, 2014
  0

  När samhället och den ekonomiska utvecklingen går mot sämre tider och där arbetslöshet drabbar befolkningen så behövs välfärdens trygghet och samhällets uppbackning. Eftersom taket i a-kassan inte har höjts sedan 2001 så får idag 9 av 10 inte 80 % av sin lön när man blir arbetslös. Detta ska jämföras med 2003 då nästan 7 av 10 fick 80 % av sin lön när man blev arbetslös. Därför föreslår vi Sverigedemokrater att a-kassan ska höjas från 680kr till 1200kr dem första hundra dagarna och därefter 800kr per dag. En kraftig höjning inledningsvis i kombination med en tydligare nedtrappning av ersättningsnivåerna jämfört mot idag medför dels att försäkringsskyddet ökar, dels att incitamenten att hitta ett arbete ökar. Denna tes är vedertagen inom forskningen.

  Två år efter den borgerliga regeringen tillträdde i september 2006 hade antalet anslutna till a-kassan minskat med ca en halv miljon personer. Huvudorsaken till denna nedgång var att regeringen införde en arbetslöshetsavgift. Regeringen rättade till sitt misstag 2014 men trots det så har oroväckande få hittat tillbaka till arbetslöshetskassorna.  Detta ser vi Sverigedemokrater som ett stort problem på både en individnivå och samhällsnivå. A-kassan är en viktig automatisk stabilisator som parerar en konjunkturell nergång då flera kan försörja sin familj utan att kostnaderna hamnar hos kommunerna via socialbidrag.

  Sverigedemokraterna föreslår att a-kassan ska bli en del av det generella socialföresäkringssystemet igenom att den ska skattefinansieras, istället för att som idag betalas via en av avgift till någon av landets 30 olika arbetslöshetskassor.

  Vi föreslår samtidigt att vi ska slå ihop alla de 30 a-kassorna till en centraliserad a-kassa. Förutom kraftigt differentierade avgifter har de separata administrationer, vilket leder till olika tolkningar och tillämpningar av regelverket.
  Samtidigt ser vi att den som jobbar deltid idag har fått sin rätt till a-kassa inskränkt från 300 till bara 75 dagar. Detta innebär att många tackar nej till ett deltidsarbete som skulle kunna leda till ett heltidsarbete. Här föreslår Sverigedemokraterna att även deltidsarbetslösa skyddas av arbetslöshetsskyddet under de ordinarie 300 dagarna.

  Jens Andersson
  Vice Ordförande SDU Skåne
  Kandiderar för Sverigedemokraterna i Kristianstad.

 • SD vill se mer kristendom i Svenska kyrkan

  Av niclas.nilsson den 10 september, 2013
  0

  Detta är en insändare som publicerades i Kristianstadsbladet 2013-09-07

  Genmäle artikel: Biskopen tror inte på svenskt paradis
  http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1966964/Biskopen-tror-inte-pa-ett-svenskt-paradis.html

   

  SD vill se mer kristendom i Svenska kyrkan

  I en artikel den 2 september 2013 med rubrik ”Biskopen tror inte på ett svenskt paradis” kritiseras Sverigedemokraterna hårt för citat: ”kortsiktighet, närsynthet och nationalism” och i vanlig ordning dras paralleller till nazism. För den som verkligen är påläst vad gäller Sverigedemokraternas partiprogram så framgår det ganska klart att det snarare är övriga partier eller nomineringsgrupper, som står för det närsynta och kortsiktiga, för på vilket sätt skulle det vara mer långsiktigt att lägga allt mindre resurser på riktiga flyktingar i närområdet och allt mer på enstaka individer i Sverige?

  Självklart är det en mer långsiktig och vidsynt lösning att hjälpa människor i deras hemländer eller i hemländernas omedelbara närhet, så som Sverigedemokraterna vill, jämfört med det betydligt dyrare och mindre effektiva hjälparbete som idag görs i Sverige för de få människor som haft möjligheten och resurserna att ta sig hit. Om man verkligen menar allvar med att vilja hjälpa globalt så bör resurserna också fördelas globalt, på ett rättvist sätt. Vi skulle vilja se mer långsiktighet i Svenska kyrkans hjälparbete, istället för dagens närsynta kortsiktighet.

  Det är givetvis upp till varje människa att framföra sin åsikt om hur man vill att samhället och religionen ska vara, dock bör man göra det med stor försiktighet om man talar för hela Svenska kyrkan, eller som anställd av Svenska kyrkan. Då vi båda är svenska och kristna, har vi svårt att se det onda i nationalismen, som för oss i praktiken innebär att vara stolt över det svenska samhället och vad våra förfäder skapat genom hårt arbete och många uppoffringar. Att det skulle vara fel att hedra detta arv, även inom Svenska kyrkan, är för oss ofattbart. Det stora problemet inom Svensk kyrkan idag, är inte närvaron av nationalism utan avsaknaden av kristen tro.

  Mikael Eskilandersson, kandidat till kyrkomötet och Lunds stift, SD
  Roland Månsson, kandidat till kyrkomötet och Lunds stift, SD