Föreningstelefon | Sverigedemokraterna Kristianstad

Föreningstelefon

Styrelsen har beslutat att införskaffa en föreningstelefon och utsett Yvonne Svensson till ansvarig för denna.
Tanken är att allmänheten skall kunna komma i kontakt med oss på ett enklare sätt om man har frågor och funderingar kring kommunföreningen eller lokalpolitiken.
Föreningstelefonen är bemannad tisdagar kl. 18-20 och nås på telefonnummer: 0737-598 404.
Övrig tid kan man skicka sms eller prata in på telefonsvaren

Har man frågor och funderingar som rör partiet eller politiken generellt hänvisas som vanligt till partiets centrala telefonnummer: 010-10 11 500.