Filmer från SDU utbildningen i Kristianstad | Sverigedemokraterna Kristianstad

Filmer från SDU utbildningen i Kristianstad

Här under kommer några filmer från SDU-utbildningen i Kristianstad 2011-08-07

Sverigedemokraternas skolpolitik
httpvhd://www.youtube.com/watch?v=IU5PoKtu6hE

Första klippet är ett av tre om SD:s skolpolitik. En liten bit in i första klippet uppstår en diskussion kring om gymnasieskolan ska förstatligas likt grundskolan. Något som jag inte med säkerhet kunde svara på. Jag har dock frågat partiets talesman i skolfrågor, Richard Jomshof, och fått följande svar:
-Vi är för att hela skolan, inklusive gymnasieskolan ska förstatligas. Vi syftar då främst på att staten får det övergripande ansvaret för ekonomin, för att motverka för stora skillnader mellan rika och fattiga kommuner. Men det handlar också om, menar jag, att lärarna ska vara anställda av staten.
Lokaler, vaktmästeri och annat ska dock fortfarande drivas kommunalt.

Sverigedemokraternas barnomsorgspolitik

httpvhd://www.youtube.com/watch?v=KhLmWkBoZP8

Sverigedemokraternas barnomsorgspolitik är uppdelad i två klipp och präglas av att föräldrarna och familjen ska ha rätt att bestäma över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt.