”Anders Tell för fram rena felaktigheter” | Sverigedemokraterna Kristianstad

”Anders Tell för fram rena felaktigheter”

”Anders Tell för fram rena felaktigheter”

Anders Tell (S) hävdar i Kristianstadsbladet den 23 januari att undertecknad har en skruvad världsbild. Jag hävdar att det är Tell som själv har det. I sina angrepp mot mig för han fram rena felaktigheter och han uppvisar stor okunskap, vilket är särskilt oroande med tanke på det uppdrag han har som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

För det första har jag inte hävdat att Sverige är ockuperat. Det förtydligade jag också under kommunfullmäktigesammanträdet och hade Tell, som gott föredöme för elever, lyssnat på vad som framfördes av den som hade ordet hade han hört det. Det jag däremot hävdade är att den senaste tidens sexuella övergrepp, som skett bl a under festivaler i Stockholm men också under senaste nyårshelgen runt om i landet och där främst svenska tjejer blivit offer för gäng bestående av främst utländska män, är ett ockupationsbeteende. Massövergrepp, där man förnedrar andras kvinnor, är ett återkommande inslag i krigsliknande situationer.

Tell ville under debatten förringa det som hänt och hänvisade till att pojkar i Sverige i alla tider emellanåt betett sig illa mot tjejer. Genom denna nonchalans, som Tell uppvisar, och vägran att inse varit problemen ligger utsätter han dessa tjejer för ytterligare kränkning. De sexuella övergrepp som ägt rum den senaste tiden i vårt land är inget som tidigare skett i den omfattning och på det sätt som nu inträffat. Samtidigt har man både från medier och polis försökt mörka dessa övergrepp. Om man, som Tell, inte accepterar hur verkligheten förhåller sig har man mycket små chanser att göra något åt problemen.

För det andra har Tell uppenbarligen inte förstått mina resonemang kring nationer och han uppvisar stor okunskap. När jag talat om nationer i mina ideologiska resonemang har jag inte använt mig av den geopolitiska definitionen som i den politiska betydelsen är detsamma som ”land”. När jag talar i ideologiska termer om nationer är det den kulturbetonade definitionen om föreställningen om folk. En nation är ett kollektiv av människor som förenas av gemensamma faktorer såsom t ex språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner eller sociala normer. Judar och samer tillhör egna nationer inom den svenska nationalstaten. Det är därför de är erkända minoritetsgrupper i vårt land. Detta borde en barn- och utbildningsnämnds ordförande, med ansvar för Kristianstads skolväsende, kunna förstå.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i kommunfullmäktige