Ian Fernheden blir gruppledare och Carl Henrik Nilsson vice gruppledare när den nya mandatperiodens första fullmäktigesammanträde äger rum. Ian Fernheden nomineras vid kommande fullmäktigesammanträde till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och blir därmed också kommunalråd. Carl Henrik Nilsson fortsätter sin gärning som ledamot i kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott och kandiderar till det nya uppdraget som 1:e vice ordförande i arbete-& välfärdsnämnden.

 

Ian Fernheden har de senaste två åren tjänstgjort som politisk sekreterare till Niclas Nilsson (gruppledare i SD Region Skåne) och Carl Henrik och är sedan förra året vice ordförande i Kristianstads Pastorat och ledamot i Kristianstads Renhållningsaktiebolag (en post han avsagt sig i och med omorganisationen). Omorganisationen sker helt i samförstånd, där Ian och Carl Henrik kommer att arbeta vidare tillsammans i både arbetsutskott respektive kommunstyrelse. Vi vill därmed understryka att Carl Henrik har ett bibehållit mycket starkt och intakt stöd i gruppen.

 

Tillträdande gruppledare Ian är född i Sollentuna och har bott i Kristianstad sedan 2005 då han lämnade Amfibiekåren i Vaxholm och flyttade till Kristianstad för studier i internationell ekonomi på Högskolan Kristianstad. Ian har på förekommen anledning en ekonomie kandidatexamen från stadens kära högskola. Utöver politiken är Ian lyrisk tenor i Trefaldighetskören Christianstad sedan 2006 och vokalgruppen Gustavssons Gossarsedan 2015 samt bandet Bästföre & Ian sedan 2021. Innan politikinträdet 2020 har Ian varit en flitig konservativ debattör med över 1000 artiklar i bagaget, och arbetat med svenska kyrkans telefoni under c:a 10 år. Andra intressen utöver sången är dans så som salsa och bachata samt dykning, där Ian var en några initiativtagare till Kristianstads dykklubb Christianstad Divers.

 

Vid måndagens val valdes även Dick Nystrand om till tillträdande ledamot och Rickard Axelsson till tillträdande ersättare i Kommunstyrelsen. Regionrådet Niclas Nilsson och avgående vice gruppledare valdes till tillträdande kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

 

Carl Henrik Nilsson kommenterar: – Efter nästan två år på posten som gruppledare känns det bra att kunna lämna över uppdraget i trygga händer till Ian Fernheden. Han har varit min politiske sekreterare under två års tid och vuxit in i rollen som han nu ska axla. I det tillträdande styrets nya organisation passar min erfarenhet inom socialtjänstens område väl in i uppdraget som arbete- och välfärds nämndens 1:e vice ordförande
Ian Fernheden kommenterar: – Det ska bli spännande att ta mig an arbetet att göra livet bättre för alla som bor i vår kommun. Carl Henrik har valt att kommande mandatperiod vara delaktig vid min sida som vice gruppledare samt i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket jag är väldigt tacksam för. Vi kommer behöva fokusera på att fler individer går från bidrag till egen försörjning. Placeringskostnader, arbetsmarknadsdelarna och integrationsbidrag är exempel på andra områden inom Arbete och välfärdsnämndens områden som vi behöver fokusera på kommande period, där Carl Henrik kommer spela en viktig roll. Jag välkomnar Carl Henriks val att ta sig an dessa utmaningar.