Under kommunfullmäktige i Kristianstad kommun den 15:e november utsågs Ian Fernheden till vice ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd. En viktig milstolpe för oss som parti. Niclas Nilsson utsågs efter 16 år i opposition till kommunfullmäktiges andre vice ordförande (första vice tillhör oppositionen), även det en viktig milstolpe. Carl Henrik Nilsson röstades in i kommunfullmäktiges arbetsutskott tillika kommunstyrelse. Dick Nystrand och Rickard Axelsson röstades in som Ledamot respektive ersättare i kommunstyrelsen.