Under söndagseftermiddagen genomförde SD Kristianstad årsmöte. Dagen till ära hade vi hjälp från våra vänner i Östra Göinge: Gruppledare Göte Färm och vice ordförande Mikael Christersson som mötesordförande respektive mötessekreterare. Årsmötet gav tidigare styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Årsmötet mindes och hedrade också vår vän och partikamrat Sven-Ove Reimers med en tyst minut, Sven-Ove hade ett långt och gediget engagemang i vår förening och gick bort strax innan jul. SD Kristianstad minns Sven-Ove med stor tacksamhet! Ditt minne lever!

Årsmötet utser ny styrelse

Ordförande: Björn Söder
Vice ordförande: Fia Rosenstråle,
Andre vice ordförande: Ulf Börkell
Ledamöter: Jens Andersson, Dick Nystrand, Niklas Laudén, Bengt Håkansson, Ian Fernheden och Per Friberg
Suppleanter: Nils-Eric Persson, Pia Dahlin, Håkan Englund, Elina Johansson och Rickard Axelsson!

Årsmötet fastslog valberedningens förslag till valsedel

1. Carl Henrik Nilsson
2. Niclas Nilsson
3. Björn Söder
4. Fia Rosenstråle
5. Ian Fernheden
6. Johannes Bengtegård
7. Dick Nystrand
8. Pia Dahlin
9. Bengt Håkansson
10. Ulf Börkell
11. Marc Karlsson
12. Elina Johansson
13. Rickard Axelsson
14. Mattias Norén
15. Leino Svensson
16. Kristina Nordgren
17. Bo Nilsson
18. Håkan Englund
19. Per-Olof Lundquist
20. Anita Reimers
21. Örjan Björk
22. Niklas Laudén
23. Jens Johansson
24. Annette Granath
25. Bengt Eriksson
26. Jens Andersson
27. Ulf Nilsson
28. Kenneth Jarl
29. Marianne Wendel
30. Oskar Månsson
31. Bengt Wendel
32. Ann Kristin Nordström
33. Johnny Nilsson
34. Björn Eriksson
35. Nils Erik Persson
36. Jane Nilsson
37. Niclas Ericsson
38. Björn Nordeman
39. Nils Erik Larsson
40. Lars Thuvesson
41. Per Friberg
42. Sven Hermansson
43. Rickard Jönsson
44. Sven Nordström
45. Jonas Olsson

Stort tack till herrarna mötesordförande och mötessekreterare!