Under gårdagen besökte en delegation från Sverigedemokraterna, med både riksdagspolitiker och kommunpolitiker, Gamlegården i Kristianstad. Gamlegården är ett av områdena i Kristianstad som klassas som utsatt område. Så sent som den 3 augusti i fjol sköts tre personer på köpcentrumet i stadsdelen. En av de skjutna var en 60-årig kvinna som skulle posta ett brev.

På måndagen besökte riksdagsledamöterna Björn Söder, som även är ordförande för SD i Kristianstad, och Katja Nyberg, som är ansvarig inom partiet för polisfrågor och sitter i justitieutskottet, tillsammans med partiets lokale gruppledare Carl-Henrik Nilsson, regionrådet Niclas Nilsson och partiets politiske sekreterare i Kristianstad Ian Fernheden Gamlegårdens köpcentrum efter en inbjudan av föreningen Tillsammans för Kristianstad.

Föreningen, som är partipolitiskt obunden, har som mål att, som de skriver på sin hemsida, ”samla kommuninvånarna för att arbeta för att Kristianstad ska bli en trygg och trevlig stad för vanligt hederligt arbetande folk att leva i”. Ulf Johansson från föreningen berättar att ”när vi först frågade vad folk tyckte behövdes till Gamlegården, fick vi svaret kvarterspolis”.

Det är kanske inte så konstigt. Många hederliga i området upplever det som om ordningsmakten och samhället i stort har retirerat från området och kapitulerat för brottslingarna. Fram tills polisens omorganisering 2015 fanns polisen lokalt representerade i området med en kvarterspolis. Men sedan dess syns polisen bara när de gör ingripanden. Och då är det olika poliser som inte känner till vare sig området eller människorna som bor där. Tillsammans för Kristianstad har lyckats samla in över 1000 namnunderskrifter från boenden i området som menar på att det behövs en lokalt placerad polis på Gamlegården.

Efter möten med polisledning och kommunledning har föreningen bjudit in riksdagspolitiker. Man känner sig, med rätta, frustrerade över att inget händer. På måndagens möte berättade företrädarna från föreningen om situationen i området. Även olika verksamhetsledare berättade om vad som hände i och runt köpcentrumet med mer eller mindre öppen narkotikaförsäljning, bråk och stök. Och så skjutningarna förstås. Både Söder och Nyberg svarade på vad SD kan göra. Som oppositionsparti är möjligheterna dock begränsade men givetvis hoppas man på regeringsskifte, både i riksdagen och kommunalt, efter höstens val. Många av de åtgärder som efterfrågas ligger nämligen i SD:s politik och är frågor som SD drivit under lång tid i riksdagen.

SD:s företrädare var också tydliga med att i Kristianstad ska det inte finnas ett enda område där det är otryggt att vistas i. Det måste vara den självklara målsättningen som präglar politiken.