15 punkter för ett bättre Kristianstad | Sverigedemokraterna Kristianstad

15 punkter för ett bättre Kristianstad

1.  Sänka kommunalskatten på sikt
2. Kräva mer pengar av staten för den kostsamma invandringen
3. Införa ett lokalt Tiggeriförbud i kommunen
4. Inga fler vindkraftverk i kommunen
5. Stoppa inköp av religiöst slaktat Halalkött till skolkök och äldreboenden
6. Verka för att mer närproducerad mat köps av förvaltningarna
7. Ge kommunen i uppdrag att räkna ut vad invandrings och flyktingmottagandet kostar respektive förvaltning.
8. Driva på för en bättre färdtjänst i kommunal regi eller i tex samarbete med Skåne nordost
9. Sänkt ålder för gratis busskort för pensionärer från 75år till 73år
10. Avskaffa delade turer på sikt och erbjuda alla som vill möjligheten till heltid
11. Verka för höjda lärarlöner
12. Driva på utbyggnaden av bredband i kommunen
13. Införa gratis WiFi i centrala Kristianstad och Åhus
14. Fortsätta att utveckla biogasen för tunga fordon och göra den lönsammare
15. Behålla alla friluftsbaden i kommunen