Välkommen till

SD Kristianstad

Det här vill vi

Vårt Kristianstad är en fantastisk kommun. I sitt geografiska läge är den navet i nordöstra Skåne med en närhet till kontinenten vilket skapar en god utvecklingspotential för både människor och företag. Högskolan ger kommunen nödvändig kompetensförsörjning och tillsammans med Krinova kan näringslivet utvecklas vilket bidrar till kommunens tillväxt.

Vi är omgivna av en mycket vacker natur med stor variation. Vi har havet, sjöarna, skogen och ängarna. Detta ger oss stora möjligheter att utveckla vår kommun till en plats dit turister söker sig via vår utvecklade infrastruktur med bra vägar och en egen flygplats. Men också en plats där kommuninvånarna kan uppleva rekreation och friluftsliv.

Kristianstad har kort och gott alla möjligheter att vara en blomstrande kommun med goda framtidsutsikter. Ändå är det inte riktigt så idag och anledningen till detta är många års oansvarig flykting- och invandringspolitik som resulterat i en ansträngd ekonomi och där otryggheten breder ut sig över hela kommunen.

De kommande åren kommer att bli ekonomiskt mycket tuffa. Vi sverigedemokrater arbetar för att vända denna utveckling. Vi vill återskapa en trygg kommun med stabila finanser och där kommuninvånarna känner samhörighet och gemenskap. Vi vet att detta inte blir en lätt uppgift. Det kommer att ta både mycket tid och mycket arbete i anspråk, men det finns inga andra alternativ. Vi kan inte längre låta den ohållbara politiken fortsätta. Vi måste förändra. På riktigt!För kontakt med föreningen har vi telefontid 18:30 till 20:30 på onsdagskvällar, på telefonnummer: 0738- 78 33 56.

En värdig omsorg

Omsorgsfrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av människor. Vi vill stärka de äldres status i samhället och förbättra livskvaliteten för dem.

Detta vill Sverigedemokraterna:
* Kräv utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal för våra äldres trygghet.
* Inför ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre.
* Ej tillåta inköp av religiöst slaktat halalkött till äldreboenden.
* Inför krav på språktest för personal som ska jobba med äldre.
* Höj levnadsstandarden för LSS.
* Förbättra arbetsvillkoren och ge högre status för personalen.
* Erbjud kommuninvånare som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden kostnadsfri Wi-Fi-anslutning.

Kraftigt minskat flyktingmottagande är ett måste

Absolut avgörande för att förbättra kommunens ekonomi och minska den höga arbetslösheten är att inflödet av flyktingar och invandrare som inte kan försörja sig själva kraftigt begränsas.

Detta vill Sverigedemokraterna:
* Utred möjligheterna att införa kommunalt återvandringsbidrag.
* Inför integrationsplikt och sätt egenansvar till anpassning till det svenska samhället i fokus.
* Arbeta aktivt för att Migrationsverket skall placera färre flyktingar i Kristianstad.
* Kräv fullständig ersättning från staten för det kostsamma mottagandet.
* Polisanmäl s.k. ensamkommande barn, som ljugit om sin ålder, för bidragsbrott.

I skolan skapas framtiden

Vi vill att Sverige skall ha världen bästa skola. Kunskap måste åter värderas högre och utbildningen måste utgå från behov och lust att lära. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid.

Detta vill Sverigedemokraterna:
* Öka intresset för praktiska utbildningar så att samhället även framöver kan hitta rätt arbetskraft.
* Ej tillåta inköp av religiöst slaktat halalkött till skolkök.
* Erbjuda högskolan en mer central placering på exempelvis nuvarande badhusområdet.
* Verka för fler utbildningar vid högskolan.
* Verka för höjda lärarlöner och en trygg arbetsmiljö.
* Förbjuda slöja i för- och grundskola.
* Verka för ordning och reda i klassrummen samt mobilförbud under lektionstid i grundskola.

Ökad trygghet i Kristianstad

Tryggheten är viktig för kommuninvånarna. Mycket av ansvaret för den fysiska tryggheten ligger utanför kommunens ansvar men kommunen kan ändå bidra på olika sätt.

Detta vill Sverigedemokraterna:
* Verka för fler övervakningskameror och att staten tar sitt ansvar med fler synliga poliser.
* Öka tryggheten för kvinnor genom att stärka Kriscentrum och kvinnojouren.
* Förbjud tiggeri på offentliga platser.
* Förkorta handläggningstider inom socialtjänsten.
* Öka satsningar på nattvandrare.

Aktuellt

Kristianstad kommun får sitt första SD kommunalråd

Under kommunfullmäktige i Kristianstad kommun den 15:e november utsågs Ian Fernheden till vice ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd. En viktig milstolpe för oss som parti. Niclas Nilsson utsågs efter 16 år i opposition till kommunfullmäktiges andre vice ordförande (första vice tillhör oppositionen), även det en viktig milstolpe. Carl Henrik Nilsson röstades in i kommunfullmäktiges arbetsutskott […]

läs mer

Pressmeddelande SD Kristianstad omorganiserar

Ian Fernheden blir gruppledare och Carl Henrik Nilsson vice gruppledare när den nya mandatperiodens första fullmäktigesammanträde äger rum. Ian Fernheden nomineras vid kommande fullmäktigesammanträde till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och blir därmed också kommunalråd. Carl Henrik Nilsson fortsätter sin gärning som ledamot i kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott och kandiderar till det nya uppdraget som 1:e […]

läs mer

SD Kristianstad publicerar valmanifest

I bifogat dokument finns vårt valmanifest som också kommer finnas tillgängligt i tryckt version i våra två valstugor från slutet av denna vecka. Under denna länk kan man ladda ner Valmanifest för SD Kristianstad Kanske har du aldrig röstat på Sverigedemokraterna? Kanske är du redan medlem, fundersam eller tänker inte rösta i år heller? Oavsett, […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Skåne